VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO TRANSPORTO SKYRIAUS
EKSPLOATACIJOS TECHNIKAS