VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS