VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS
VAIZDO OPERATORIUS