TEISĖS DEPARTAMENTO PRIVATINĖS TEISĖS SKYRIAUS
PATARĖJAS