INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO BENDROSIOS IR BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS