DOKUMENTŲ DEPARTAMENTO ARCHYVO SKYRIAUS
VYRESNYSIS SPECIALISTAS