VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS