DOKUMENTŲ DEPARTAMENTO TEISĖS AKTŲ REGISTRO SKYRIAUS
VEDĖJAS