VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS