VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRESNYSIS PATARĖJAS