VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS