VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO TRANSPORTO SKYRIAUS
ŪKIO DARBUOTOJAS