SEIMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIATO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS