INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO LANKYTOJŲ CENTRO BIURO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS