VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO TRANSPORTO SKYRIAUS
OPERATORIUS