DOKUMENTŲ DEPARTAMENTO TEISĖS AKTŲ REGISTRO SKYRIAUS
PATARĖJAS