INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO SPAUDOS BIURO
VYRESNYSIS SPECIALISTAS