Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

SRK pirmininkė D. Mikutienė kreipėsi į SAM dėl realaus slaugytojų darbo užmokesčio didinimo

Vasario 11 d. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė susitiko su Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (toliau – LSSO) vadove D. Margeliene ir aptarė aktualius slaugytojų darbo užmokesčio visuose Lietuvos regionuose klausimus.

Susitikimo metu buvo išreikštas susirūpinimas dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšų taupymo slaugytojų etatų mažinimo sąskaita, mažinamo jų darbo užmokesčio, didėjančios slaugytojų emigracijos bei kitų opių problemų, stabdančių pažangios slaugos praktikos plėtrą Lietuvoje. LSSO atstovė pažymėjo, kad augant 2015 m. PSDF išlaidoms sveikatos priežiūros paslaugoms, dalis šio prieaugio turi būti nukreipta slaugytojų darbo užmokesčio didinimui. Taip pat išreikšta pozicija, kad slaugytojų minimalus darbo užmokestis turi siekti šalies vidutinio darbo užmokesčio dydį.

Atsižvelgdama į LSSO organizacijos keliamas problemas, Komiteto pirmininkė D. Mikutienė kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydama peržiūrėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo“ nuostatas, koreguojant įsakyme nustatytus darbo apmokėjimo kriterijus. Sveikatos apsaugos ministerijos taip pat paprašyta kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovus dėl konkrečių slaugytojų darbo užmokesčio kėlimo etapų įtvirtinimo. Siekiant kuo greičiau spręsti minėtas problemas, slaugytojų darbo užmokesčio klausimą paprašyta įtraukti į šių metų vasario 19 d. LNSS Trišalės tarybos posėdžio darbotvarkę.

Komitetas taip pat kreipėsi į Valstybinę ligonių kasą bei teritorines ligonių kasas  ir  paprašė pateikti informaciją, kaip yra įgyvendinamas Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. DT-1/2 „Dėl slaugytojų darbo užmokesčio didinimo prioriteto tvarka“, kokie yra atliktos slaugytojų darbo užmokesčio už pirmą šių metų ketvirtį kitimo stebėsenos rezultatai.  

Sveikatos reikalų komitetas šių metų vasario mėnesį slaugytojų darbo užmokesčio didinimo klausimą svarstys posėdyje.


  Siųsti el. paštuSpausdinti