Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė: uždraudus alkoholio prekybą degalinėse, prekyba negalima visoje degalinės teritorijoje

2015 m. gruodžio 17 d. pranešimas VIR

 

 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, siekdama aiškumo teisės aktuose, kreipėsi į Energetikos ministeriją dėl degalinių sąvokos apibrėžimo tikslinimo.

Seimo priimtas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas nenumato galimybės ūkio subjektams nuo 2016-01-01 vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais stacionariųjų degalinių nespecializuotuose skyriuose. Tačiau Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nėra apibrėžta degalinės sąvoka, o ministro įsakymuose sąvokos skirtingos.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-04-16 įsakymu Nr. 1-37  buvo patvirtintos Degalinių eksploatavimo taisyklės, kurių 5 punkte nustatyta, kad degalinė – statiniai ir (ar) įrenginiai ir specialiai įrengta teritorija, skirta degalams, SND, SGD priimti, laikyti, perpilti į kelių transporto priemonės kuro bakus, kilnojamąsias talpyklas ir (ar) balionus.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-03-02 įsakymu Nr. 1-41 buvo patvirtintos Prekybos naftos produktais taisyklės, kurių 2 punkte nustatyta, kad degalinė – specialiai įrengta teritorija kartu su įrenginių ir statinių kompleksu, skirtu degalams priimti, laikyti, perpilti į kelių transporto priemonės kuro bakus ir (ar) kilnojamąsias talpyklas.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 buvo patvirtintos Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, kurias sistemiškai vertinant, darytina išvada, kad degalinė yra teritorija su visais joje esančiais įrenginiais ir (ar) statiniais, kurioje yra išduotas leidimas verstis prekybos naftos produktais veikla.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad degalinės sąvokos įsakymuose yra kiek skirtingos, todėl būtų tikslinga degalinės sąvoką pateikti aukštesnės teisinės galios teisės akte – Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, juo labiau, kad šio įstatymo 21 straipsnyje yra reglamentuojama veikla, susijusi su degalinėmis.

Tokia dviprasmybė apibrėžimuose viešoje erdvėje sukėlė diskusijas, ar kiti verslo subjektai, išsinuomavę dalį degalinėms priklausančių patalpų ar jos teritorijoje pasistatę parduotuvę ir gavę licenciją prekiauti alkoholiu, galės ir toliau vykdyti prekybą alkoholiu. Iki pat šio laiko, savivaldybės pastoviai išduodavo leidimus jiems prekiauti alkoholiu, nors įstatymo leidėjo valia buvo aiški dėl uždraudimo ir buvo skirtas pakankamas pereinamasis laikotarpis.

Vadovaujantis elementaria logika, prekyba turi būti uždrausta visoje degalinių teritorijoje, todėl būtina įstatymo lygmeniu apibrėžti vieningą sąvoką ir užtikrinti įstatymo vykdymo kontrolę.

Energetikos ministerijos prašoma skubos tvarka parengti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pataisas, kuriose būtų aiškiai apibrėžta degalinės sąvoka.

 

Egidijus Jankauskas,

Sveikatos reikalų komiteto biuras (tel. (8 5) 239 6785, el. p. [email protected])

 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti