Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimas pritarė komisijos, tyrusios Lietuvos rinkai tiekiamus galimai žemesnės kokybės maisto produktus, išvadoms

2018 m. kovo 20 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimas pritarė Laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų išvadai. Pasak komisijos pirmininkės Guodos Burokienės, komisija konstatuoja, kad dvejopos maisto produktų kokybės klausimas yra susijęs su viena pagrindinių Europos Sąjungos (ES) laisvių – laisvu prekių judėjimu, įtvirtintu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnyje. Laisvo prekių judėjimo esmė yra tai, kad vienoje ES valstybėje narėje teisėtai pagamintos prekės gali būti laisvai tiekiamos į kitos ES valstybės narės rinką ir tokiam tiekimui negali būti trukdoma. Vis dėlto ši laisvė yra susijusi tik su prekių judėjimu vidaus rinkoje ir todėl neužtikrina ir nereikalauja, kad prekės visose ES valstybėse narėse būtų identiškos ar pagamintos iš tų pačių sudedamųjų dalių. Tai reiškia, kad gamintojas, jeigu jis gaminius gamina teisėtai ir laikydamasis ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų saugos, ženklinimo ir kitų keliamų reikalavimų, gali iš esmės gaminti skirtingos sudėties ir (ar) skirtingos kokybės produktus ir juos, vadovaudamasis laisvo prekių judėjimo principu, tiekti į kitų valstybių narių rinkas.

Atsižvelgiant į tyrimo metu surinktą informaciją, komisijos išvadose pateikiami siūlymai:

Pasiūlyti Vyriausybei rengiant 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą numatyti  lėšų maisto produktų ir ne maisto produktų (skutimosi peiliukų, skalbimo miltelių ir kitų produktų) dvejopos kokybės tyrimams atlikti;

Pasiūlyti Vyriausybei parengti teisės aktų projektus, kuriais būtų aiškiau nustatytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijos nustatant ir (ar) tiriant dvejopos maisto produktų kokybės atvejus;

Pasiūlyti Vyriausybei parengti teisės aktų pakeitimų projektus, kad maisto kokybės privalomųjų reikalavimų nustatymo ir sankcijų taikymo už prekių kokybės reikalavimų pažeidimus funkcijos, kurias šiuo metu vykdo ta pati valstybės institucija, būtų pavestos skirtingoms institucijoms;

Pasiūlyti Teisingumo ministerijai parengti teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų nustatytas aiškesnis vartotojų asociacijų finansavimo mechanizmas;

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Teisingumo ministerijai – aktyviai bendradarbiauti su vartotojų asociacijomis sprendžiant dvejopos maisto produktų kokybės klausimą.

Komisija taip pat siūlo, atlikus maisto produktų tyrimus pagal bendrą tyrimų metodiką ir nustačius gana plačiai taikomą verslo subjektų praktiką diferencijuoti to paties prekių ženklo produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti galimybę įpareigoti gamintojus arba platintojus papildomai ženklinti į Lietuvą įvežamus maisto produktus ir (ar) kitus gaminius. Pavyzdžiui, ant maisto produktų klijuojamų papildomų lipdukų galėtų būti nurodoma, kad maisto produktų sudėtis ir (ar) kokybė skiriasi nuo referencinėje valstybėje narėje (valstybėje narėje, kurioje konkretus maisto produktas buvo pradėtas gaminti pirmą kartą) parduodamų tokių pačių maisto produktų arba kad maisto produktų sudėtis ir (ar) kokybė referencinėje valstybėje narėje yra tokia pati.

 

Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų atlikto parlamentinio tyrimo“ (projektas Nr. XIIIP-1742) balsavo 50, prieš buvo vienas, susilaikė 4 Seimo nariai.

 

Komisija buvo sudaryta 2017 m. spalio 10 d. įvertinus, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) atliko tyrimą, kurio metu nustatyta, jog egzistuoja žinomų gamintojų maisto prekių, pirktų Lietuvoje ir Vokietijoje, skirtumai, kai Lietuvos ir Vokietijos rinkoms tiekti tuo pačiu prekės ženklu pažymėti produktai skiriasi ne tik sudėtimi, bet ir skoniu, spalva ar konsistencija; siekiant išsiaiškinti faktines aplinkybes, dėl kokių priežasčių galimai atsiranda Lietuvos vartotojų diskriminavimas, ir nustatyti, ar nėra pažeidžiamos Lietuvos vartotojų teisės ir teisėti lūkesčiai bei Europos Sąjungos (ES) bendrosios vidaus rinkos principai.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-21 14:14
   Eglė Saulė Trembo

  Siųsti el. paštuSpausdinti