Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo TS-LKD frakcijos pranešimas: „Siūloma nustatyti atvejus, kai asmenvardžiuose būtų leidžiama rašyti q, w ir x raides“

2017 m. balandžio 5 d. pranešimas žiniasklaidai

 

70 Seimo narių iš įvairių Seimo frakcijų įregistravo Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą, kuriuo, remiantis Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimu bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) suformuluotomis nuostatomis, aiškiai apibrėžiami atvejai, kada vardai ir pavardės gali būti rašomi naudojant lotyniškus rašmenis, įskaitant raides „q“, „w“ bei „x“.

Įstatymo projekte numatyta, kad tokia galimybė būtų sudaryta užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams, pateikusiems dokumento šaltinį, kuriame pavardė įrašyta lotyniško pagrindo rašmenimis ir kuris įrodo, kad asmuo arba jo protėviai pagal tiesioginę giminystės liniją turėjo užsienio šalies pilietybę arba su užsieniečiu sudarė santuoką ir perėmė jo pavardę (pvz., užsieniečių sutuoktiniams, jų vaikams). Įstatymo projekto iniciatoriai pabrėžia, jog ir šiais atvejais, asmeniui pageidaujant, prioritetas būtų teikiamas lietuviškiems rašmenims.

Taigi priėmus siūlomą įstatymo projektą išimtiniais atvejais asmens ar kituose dokumentuose būtų leidžiama vardus ir pavardes rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis, įskaitant raides „q“, „w“ bei „x“, kaip daugumoje Europos šalių (išskyrus Lietuvą ir Latviją), kurių kalbų rašmenys yra lotyniško pagrindo. Pažymėtina, kad asmens vardas ir pavardė, įrašyti į asmens dokumentus iki siūlomo įstatymo įsigaliojimo, galėtų būti keičiami pagal šio įstatymo projekte įvardytus reikalavimus tik asmens prašymu.

Šiuo metu galiojantis įstatymas nenumato situacijos, kai Lietuvos Respublikos piliečiai įgyja nelietuviškos formos pavardes, taip pat ir galimybės tokių asmenų pavardes jų pasirinkimu rašyti lietuvių kalbos rašyba arba kitais lotyniško pagrindo rašmenimis.

Įstatymo iniciatoriai tvirtina, kad Lietuvai tapus Europos Sąjungos, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų nare, vykstant tarptautinei asmenų migracijai, daugėjant Lietuvos Respublikos piliečių, sudarančių santuokas su kitų valstybių piliečiais ir įgyjančių nelietuviškos formos pavardes, bei tokiose santuokose gimstančių vaikų, kurie turi teisę turėti Lietuvos pilietybę, būtina užtikrinti galimybę asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose asmenvardžius rašyti autentiškomis formomis (lotyniško pagrindo rašmenimis).

„Į mus kreipėsi daug asmenų, sudariusių santuokas su užsieniečiais, kurių pavardėse yra lietuvių abėcėlėje nevartojamų lotyniškų raidžių. Jų pavardes perrašant lietuviškais rašmenimis, iškyla problemų įrodant savo tapatybę, santuokinį ar kitokį ryšį su konkrečiu asmeniu, kurio nelietuviškos formos pavardę asmuo teisėtai įgijo. Tokias kasdienį žmonių gyvenimą apsunkinančias teisines problemas turime kuo greičiau išspręsti“, – sako vienas įstatymo iniciatorių, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis.

„Konstitucinio Teismas yra pateikęs išaiškinimą dėl galimybės vardus ir pavardes rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis, o VLKK taip pat yra aiškiai įvardijusi atvejus, kada tokių rašmenų naudojimas galimas, tačiau iki šiol šios nuostatos nebuvo perkeltos į įstatymą. Tai matydami ir vadovaudamiesi TS-LKD rinkimine programa, Seimo Gegužės 3-osios grupėje inicijavome įstatymo projekto parengimą, jame numatant konkrečius atvejus, kada vardus ir pavardes galima rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis – sudarant santuoką su užsieniečiu arba keičiant pilietybę. Džiugu, kad šią iniciatyvą savo parašais parėmė 70 įvairioms frakcijoms priklausančių Seimo narių – tai didina tikimybę, kad šis įstatymas bus priimtas“, – prideda Seimo Gegužės 3-osios grupės vadovas, TS-LKD frakcijos narys Andrius Kubilius.

Projekto rengėjų įsitikinimu, asmenvardis yra unikalus konkretaus asmens tapatybės žymuo, susijęs su asmeniniu bei šeimos gyvenimu, todėl, vienoje valstybėje kaip nors pakeičiant kitos valstybės įteisintus asmens vardo ir pavardės įrašus to asmens dokumentuose, gali būti ne tik pažeidžiamos žmogaus teisės, bet ir sudaroma sunkumų asmeniui migruojant iš vienos valstybės į kitą mokslo, darbo ar asmeniniais reikalais – gali kilti papildomų problemų siekiant įrodyti asmens tapatybę.

Kaip teigia įstatymo rengėjai, imtis asmenvardžių rašybos pakeitimo juos paskatino 2014 m. vasario 27 d. Konstitucinio teismo sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo“, kuriame Konstitucinis Teismas išaiškino, kad laikantis iš Konstitucijos „kylančių reikalavimų, gali būti įstatymu nustatytos ir kitokios asmens vardo ir pavardės rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase taisyklės nei nustatytosios Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ 2 punkte, kai jas keisti siūlo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus iš profesionalių kalbininkų - lietuvių kalbos specialistų (o tiek, kiek leidžia įstatymai, - ir kitų lingvistikos šakų atstovų) sudaryta valstybės institucija, turinti įgaliojimus rūpintis valstybinės kalbos saugojimu“.

Taip pat pastebėtina, jog kai kurie Lietuvos teismai jau yra priėmę sprendimus, tenkinančius Lietuvos piliečių skundus dėl galimybės rašyti originalias pavardes su nelietuviškais lotyniškais rašmenimis asmens dokumentuose.

 

Seimo TS-LKD frakcijos

Viešųjų ryšių grupė

Tel. (8 5) 239 6506, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2017-04-05 10:11
   Rimas Rudaitis

  Siųsti el. paštuSpausdinti