Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Pirmininkas V. Gedvilas įteikė 2013 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendiją

 2013 m. kovo 11 d. pranešimas VIR

  

Šiandien Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas istorikei dr. Giedrei Milerytei įteikė 2013 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendiją, kasmet Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną skiriamą humanitarinių ir socialinių mokslų jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus.

 

 Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas istorikei dr. Giedrei Milerytei įteikė 2013 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendiją. Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Šių metų – ketvirtąją stipendiją – Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija laureatei skyrė už mokslinės monografijos „Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945–1990 m.“ projektą. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros jaunoji mokslininkė dr. G. Milerytė šioje monografijoje tęs daktaro disertacijos tyrimų problematiką: „analizuoti lietuvių ir lenkų santykius emigracijoje bei lietuvių ir lenkų subrandintus Lietuvos ir Lenkijos ateities santykių vaizdinius“. Monografijai parengti planuojamos mokslinės stažuotės Pasaulio lietuvių archyve (Čikaga, JAV), Juzefo Pilsudskio institute (Niujorkas, JAV), Paryžiaus priemiestyje Maisons-Laffitte (Prancūzija) įsikūrusioje J. Giedraičio redaguoto žurnalo „Kultūra“ redakcijoje.

Pirmoji stipendija 2010 metais buvo įteikta Vilniaus universiteto doktorantei Vilmai Bukaitei, 2011 metų laureatu tapo Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas dr. Kęstutis Bartkevičius, 2012 metais – Lietuvos istorijos instituto tyrėjas dr. Artūras Svarauskas.

Iškilmingoje įteikimo ceremonijoje dalyvavo Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos nariai, stipendijos laureatai, Nepriklausomybės Akto signatarai, Seimo nariai, mokslo bendruomenės atstovai.

Dr. Giedrė Milerytė 2003–2006 metais studijavo istoriją Vytauto Didžiojo universitete. Pirmieji jos mokslo žingsniai buvo susiję su Lietuvos parlamentarizmo istorija (apgintas bakalauro darbas „Kariškių veikla Lietuvos Respublikos Steigiamajame Seime 1920–1922 m.“) ir Kauno, kaip tarpukario Lietuvos valstybės sostinės, istorija. 2007–2011 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto archyvare, 2008–2011 m. – „Kauno istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos sekretore, 2008–2012 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros doktorantė. Studijuodama doktorantūroje ji gilinosi į išeivijos lietuvių ir lenkų santykius, apibendrino gausią archyvinę medžiagą iš daugiau negu dešimties Lietuvos ir užsienio archyvų, šių tyrimų pagrindu 2012 m. gruodžio 21 d. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945–1990 m.“. Disertacijos tyrimų problematika pristatyta Bolonijoje (Italija), tarptautiniame projekte „You Shere“, kuriame dalyvauti buvo atrinkti tik aštuoni doktorantūros studijų studentai iš viso pasaulio.

Dr. G. Milerytė interesai apima parlamentarizmo istorijos, Kauno, kaip tarpukario Lietuvos valstybės sostinės, lietuvių ir lenkų santykių išeivijoje istorijos problemas.

 

2009 m. lapkričio mėn. Seimo valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisijos sprendimą, sudarė Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisiją. Penkeriems metams paskirtos komisijos sudėtyje – akademinės visuomenės, visuomeninių ir studentų organizacijų atstovai.

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos yra skirtos skatinti Lietuvos piliečius pasirinkti mokslininkų karjerą, grįžti į mokslo tyrimų sritį arba likti mokslo tyrimų srityje, galinčioje pasitarnauti Lietuvai, taip pat didinti pasitikėjimą Lietuvos valstybe, skatinti visuomenę, o ypač jos jaunąją kartą, dirbti valstybės labui ir gerovei. Stipendijos yra skiriamos humanitarinių ir socialinių mokslų pakraipos jauniesiems mokslininkams (iki 33 metų) už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus.

Konkurso laureato stipendija dalijama į dvi dalis. Pirmoji stipendijos dalis įteikiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją. Antroji stipendijos dalis skiriama po metų, kai laureatas pateikia įgyvendintą tyrimo projektą. Stipendija yra 300 bazinių socialinių išmokų dydžio.

 

Nerijus Vėta,

Seimo Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6208, el. p. [email protected])


  Siųsti el. paštuSpausdinti