Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Europos Parlamento ir Seimo narių susitikime: vartotojų interesų užtikrinimo klausimai gali būti aktualūs Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai


2013 m. balandžio 30 d. pranešimas VIR

 

 

Artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Seime apsilankiusi Europos Parlamento (EP) Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) delegacija su Seimo nariais aptarė pažangių naujovių diegimo verslo įmonėse, vartotojų interesų užtikrinimo, viešųjų pirkimų klausimus.

 

 

Europos Parlamento komiteto delegacija susitiko su Seimo Pirmininko pavaduotoju, Europos reikalų komiteto pirmininku Gediminu Kirkilu, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku Juliumi Sabatausku, Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotoju Artūru Skardžiumi ir šių komitetų nariais. Olgos Posaškovos nuotr. (Seimo kanceliarija)

 

IMCO pirmininkas Malkolmas Harboras (Malcolm Harbour) akcentavo, kad EP labai svarbu palaikyti dialogą su nacionaliniais parlamentais ir žinoti, kaip ES teisės aktai veikia ES valstybių narių vidaus rinkoje.

„Bendradarbiavimas, tobulinant ES vidaus rinką ir užtikrinant geresnę vartotojų apsaugą, Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų lygmenimis Seimui yra esminis ir būtinas. Siekiame veiksmingai spręsti egzistuojančias problemas, – susitikimo metu sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas. – Lietuva šiuo metu susitelkusi ties trijų Paslaugų direktyvos reikalavimų įgyvendinimu: jie susiję su alkoholio ir tabako kontrole, turizmo paslaugų ir įmonių bankroto reglamentavimu.“

Susitikime dalyvavęs Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sakė, kad Lietuvai svarbios Europos Komisijos (EK) iniciatyvos dėl alternatyvaus ginčų sprendimo ir elektroninio ginčų sprendimo (EGS), kuriomis siekiama vartotojų ir komercinės veiklos subjektų skundus spręsti ne teisme, o dalyvaujant ginčų sprendimo subjektui, be to, siekiama įkurti EK prižiūrimą interneto puslapį, kuriame pirkėjas ar vartotojas visomis ES kalbomis galės pateikti skundą dėl įsigytos prekės ar paslaugos. Komiteto pirmininkas sakė manąs, kad EGS sistema vartotojams būtų labai aktuali.

IMCO delegacijos nariai pažymėjo, kad EGS sistema pradės veikti ne anksčiau kaip po 2 metų, tačiau ji laukiama ne tik vartotojų, bet ir smulkiųjų verslininkų, kurie suinteresuoti greitai ir nebrangiai spręsti ginčus tarp komercinės veiklos subjekto ir vartotojo.

Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius susitikime EP narius informavo, kad Seimo Ekonomikos komitetas svarstė EK pateiktą Gaminių saugos bei rinkos priežiūros paketą ir jam pritarė, tačiau išreiškė susirūpinimą, kad kai kurios nuostatos dėl etaloninių laboratorijų administracinės sistemos sukūrimo padidins sąnaudas verslui. Pasak A.Skardžiaus, etaloninių laboratorijų atsiradimas gali užkirsti paskatas plėtoti akredituotų laboratorijų tinklą, gali sukelti nepasitikėjimą akreditacija ir notifikuotų įstaigų sistema, įteisinta Prekių paketu.

IMCO pirmininkas M. Harboras sakė, kad Lietuva šiuo klausimu aplenkė EP, nes Parlamentas (EP) formaliai dar nepradėjo svarstyti EK pateikto paketo. M. Harboras pažadėjo atsižvelgti į Lietuvos parlamentarų išsakytus nuogąstavimus.

EP nariai pabrėžė, kad susitikime aptarti klausimai, kaip labai aktualūs, galėtų būti įtraukti į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkę.

EP IMCO delegacija: Komiteto pirmininkas Malkolmas Harboras (Malcolm Harbour), Jungtinė Karalystė (Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija); Evelina Gebhart (Evelyne Gebhardt), Vokietija (EP socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija); Andreas Švabas (Andreas Schwab), Vokietija (Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė); Róza Thun und Hohenstein, Lenkija (Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė).

IMCO – vienas iš EP komitetų, kuris kartu su Ekonomikos ir piniginių reikalų komitetu yra atsakingas už konkurencijos politikos ir vartotojų gerovės klausimus. IMCO kompetencijos sritis – nustatyti ir pašalinti potencialias kliūtis ES bendrajai rinkai veikti ir propaguoti bei ginti ekonominius vartotojų interesus. IMCO tikslas – nustatyti aiškias taisykles verslo įmonėms ir supaprastinti mažoms įmonėms taikomas taisykles, siekiant išplėsti jų galimybes rinkoje kurti, parduoti arba teikti paslaugas; užtikrinti, kad žmonės, norėdami dirbti, mokytis ar pradėti verslą, galėtų įsikurti bet kurioje ES vietoje. IMCO inicijavo Bendrosios rinkos aktą, kuriuo siekiama suteikti šviežią impulsą bendrajai rinkai.

 

Asta Markevičienė,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6202, el. p. [email protected])

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti