Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime aptarta Lietuvos valstybingumo raida istoriniuose šaltiniuose nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų

2013 m. birželio 5 d. pranešimas VIR

 

Šiandien Seime įvyko konferencija „Lietuvos valstybingumo raida istoriniuose šaltiniuose nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų“.

Tai pirmoji konferencija, kurioje pristatyti projekto „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ rezultatai. Šį projektą įgyvendina Seimo kanceliarija suvokdama istorinių įvykių svarbą, siekdama tęsti Lietuvos valstybingumui reikšmingų tautos pastangų įamžinimo tradicijas, ugdyti ir gaivinti visuomenės istorinę atmintį, išsaugoti ir perduoti istorinius dokumentus, užrašyti gyvųjų liudininkų atsiminimus.

Pasak projekto vadovės Gintarės Kuncaitytės, šiuo projektu siekiama išsaugoti nepriklausomos Lietuvos valstybės istorinį paveldą, į skaitmeninę formą perkeliant su Lietuvos valstybingumu susijusius dokumentus, garso ir vaizdo medžiagą. Projekto įgyvendinimo metu iš istorijos liudininkų, asmeninių ir valstybės archyvų, kitų šaltinių yra atrenkami, skaitmeninami, sisteminami archyviniai dokumentai, fotografijos, grafiniai vienetai, negatyvai, vaizdo ir garso objektai, renkami istorijos liudininkų atsiminimai, kita archyvinė medžiaga, baigiama pildyti 1918–1940 metų Lietuvos archyvinė teisės aktų bazė.

Įgyvendinant projektą, renkama medžiaga, susijusi su svarbiais Lietuvos valstybingumo istorijos etapais: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės; Lietuvos valstybės kūrimosi ir gyvavimo (1918–1940 m.); ginkluotojo pasipriešinimo; neginkluotojo įvairiomis formomis antisovietinio pasipriešinimo; Sąjūdžio; Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir gynimo, valstybės įsitvirtinimo tarptautinėje arenoje.

Renginyje pranešimus skaitė projekto „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ vadovė Gintarė Kuncaitytė („Istorinių šaltinių išsaugojimas ateinančioms kartoms“), Lietuvos kultūros tyrimų instituto Kultūros paveldo skyriaus vedėjas dr. Vytautas Berenis („Istorinė atmintis, Lietuvos valstybingumas ir istorinės tyrimų strategijos“), Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių istorijos katedros profesorė dr. Irena Valikonytė („Teisinės valstybės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI amžiuje“), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius dr. Zigmantas Kiaupa („Savivaldos aprėptys Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“), Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vedėja dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė („Lietuva po Liublino unijos: valstybingumas iki valstybės sužlugdymo“).

 

Rimas Rudaitis,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6132, el. p. [email protected])


  Siųsti el. paštuSpausdinti