Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo narės R. Baškienės pranešimas: būti kultūros mecenatu – garbės reikalas

2013 m. birželio 18 d. pranešimas VIR

 

 

Birželio 17 dieną Seime vyko konferencija „Verslininkų ir kultūros kūrėjų bendradarbiavimo bei kultūros mecenatystės skatinimas“. Konferenciją organizavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas bei Lietuvos kultūros politikos institutas. Kaip konferencijos pradžioje paminėjo šiam renginiui pirmininkavusi Seimo narė Rima Baškienė, Konstitucijos 42 str.  skelbia, kad valstybė remia kultūrą, rūpinasi kultūros vertybių apsauga. Bet ar ta parama yra pakankama? Apie tai savo įžvalgomis bei patirtimi dalinosi į konferenciją susirinkę verslininkai, kultūros kūrėjai, Seimo nariai, savivaldybių kultūros centrų atstovai, mokslininkai ir kiti garbingi svečiai. Šios konferencijos, kaip ir apskritai verslo paramos kultūrai, svarbą pabrėžė sveikinimo žodį taręs Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas.

Seimo narys profesorius Povilas Gylys konferencijoje ragino individualistinį požiūrį į ekonomiką keisti į holistinį, pagal kurį išlaidos kultūrai yra garbės reikalas, o ne  našta verslui. Profesorius akcentavo bendrojo gėrio suvokimo svarbą.

Socialinių tyrimų ir darbo instituto direktorius profesorius Boguslavas Gruževskis  kultūrą pavadino verslo motina.  „Žinios, moralinės normos ir teisinė aplinka padeda suvokti kultūrą, be kurios verslas negali egzistuoti“, – teigė B. Gruževskis.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis sekretorius Danas Arlauskas akcentavo paramos būtinybę kokybiškai kultūrai, kuri, deja, spėriai užleidžia vietą šou renginiams, vadinamajai pop kultūrai, kurios ne vienas konferencijos dalyvis net nesiryžo vadinti kultūra. Danas Arlauskas akcentavo kultūros ir bendruomenių sąlyčio svarbą, o verslininkas Ramūnas Karbauskis teigė, kad parama bendruomenėms ne tik pakelia kultūros lygį tam tikroje vietovėje, bet iš pagrindų pakeičia kaimo vaizdą ir įvaizdį. Kaip pavyzdys – Naisiai, Šiaulių rajone tapęs išskirtiniu provincijos kaimu, kurio gyventojai turi puikią galimybę įgyvendinti savo kultūrinius, taigi ir dvasinius, poreikius, turi kur kas daugiau galimybių vystyti turizmą, teikti įvairias paslaugas. „Čia jaunimas auga su dideliu savanorystės potencialu, didele meile gimtajam kraštui, iš kurio nesinorės išvykti, nes čia vyksta daug renginių bei profesionalių aktorių pasirodymų, jau tradiciniu tapo „Naisių vasaros festivalis“, kuriame nėra alkoholio. Su vaikais atvykstančios šeimos čia patiria seniai išsiilgtą saugumo jausmą.“, – kalbėjo Ramūnas Karbauskis. Jo teigimu, būtina daugiau dėmesio skirti vaikų ir jaunimo auklėjimui, jų ryšio su savo gimtąja žeme stiprinimui. Kaip atkreipė dėmesį konferencijos dalyviai, Ramūnas Karbauskis – kol kas vienas iš nedaugelio verslininkų, kurį drąsiai galima pavadinti kultūros mecenatu. Dalyviai išreiškė tikėjimą, kad kultūros mecenatystės tradicijos tik stiprės. Bet tam, kad mecenato vardas nebūtų sumenkintas, šiai konferencijai pirmininkavusi Seimo narė Rima Baškienė pabrėžė mecenatystės reglamentavimo svarbą. Seimo narei antrinusi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė siūlė tai įteisinti atskiru Kultūros mecenatystės įstatymu, o pasižymėjusiems kultūros mecenatams įsteigti valstybinį apdovanojimą „Už valstybės kultūros atgaivinimą“.

Apie paramos kultūrai perspektyvas konferencijoje kalbėjo Kultūros ministerijos atstovai, teigdami, kad 16-osios Vyriausybės programoje tarp 11 įvardytų vertybių yra paminėta ir kultūra ir pripažino, kad dėmesys bei finansinė parama kultūrai turi būti daug didesnė. Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungos federacijos pirmininkė Aleksandra Leparskienė priminė svarbią kultūros darbuotojams problemą – atlyginimų padidinimą ir išreiškė viltį, kad Vyriausybės pažadas juos padidinti bus įgyvendintas.

Kultūra šiandien negali gyvuoti savaime, nepalaikoma ir nepuoselėjama. Ir kaip kalbėjo profesorius Boguslavas Gruževskis, yra trys kultūros palaikymo keliai, kurių kiekvienas be galo svarbus ir reikalingas. Tai deramas valstybės biudžeto dalies skyrimas, verslo parama ir mecenatystė bei kultūros vartotojų suinteresuotumas dalyvauti kultūros renginiuose ir taip ją paremti. „Norint gaivinti kultūros gyvybingumą būtina pagerinti jos finansavimą, plėsti privačių kultūros rėmėjų sąjūdį, skatinti verslininkų ir kultūros kūrėjų bendradarbiavimą“, – akcentavo vienas iš konferencijos organizatorių, Lietuvos kultūros politikos instituto direktorius Antanas Staponkus.

Ar taps kultūra prioritetu mūsų valstybėje priklauso nuo mūsų pačių. Seimo narė Rima Baškienė konferencijos dalyviams priminė ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės metiniame pranešime vaizdingai pasakytus žodžius: „Ten, kur nutyla mūsų dainos, gali greitai sumažėti ir Lietuvos “.

 

Daugiau informacijos:

Seimo narė Rima Baškienė

tel. 8 698 42 173

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti