Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Pirmininko pavaduotojo Petro Auštrevičiaus kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžiai paminėti

2013 m. liepos 4 d. pranešimas VIR

 

„Lietuvos Respublikos Prezidente, Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, Prezidente Adamkau, buvę valstybės vadovai, gerbiamieji svečiai, mielieji kolegos europiečiai,

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkavimo Europos Sąjungos Taryboje parlamentinis matmuo, kurio pradžią pažymime šiandien, yra aktyvaus parlamentinio veikimo mūsų sąjungos reikaluose pavyzdys. Iš viso šį pusmetį Seime vyks 9 parlamentinio matmens renginiai ir dar 11 papildomų su pirmininkavimu susijusių renginių. Visa tai atspindi Europos Sąjungos aktualijas ir Lietuvos prioritetus. Lietuvos Seimas yra aktyvus europinės politikos sprendimų dalyvis. Lietuvoje tvirtinta ir vykdoma parlamentinės kontrolės politika pasiteisino ir atitinka valdžių sandaros principus. Esu tikras, kad nacionaliniai Europos Sąjungos valstybių narių parlamentai turi išlikti aktyvūs europinės politikos sprendimų priėmimo dalyviai, viešų diskusijų iniciatoriai ir visuomenės nuomonės formuotojai.

Ekonominių sunkumų sukrėsta Europos visuomenė turi būti deramai ir atsakingai įtraukta į sprendimų priėmimą. Savalaikis ir atviras politikų dialogas su rinkėjais leidžia sumažinti Europos Sąjungos sprendimų anonimiškumą ir sukurti geresnį pasitikėjimo klimatą.

Pirmininkavimo laikotarpiu Seime vyks specializuotų parlamentų komitetų posėdžiai aktualiais žemės ūkio, užsienio politikos, aplinkosaugos, socialinių ir darbo, regioninio bendradarbiavimo ir europietiškos daugiakalbystės srityse susijusiais klausimais. Taip pat bus surengtos dvi tarpparlamentinės konferencijos, bendros užsienio ir saugumo, bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencija, kurios metu diskutuosime glaudesnio užsienio ir gynybos politikos sąlyčio temomis ir transatlantinio bendradarbiavimo perspektyvas.

Seimui teks garbė surengti inauguracinį naujos tarpparlamentinės konferencijos pagal Europos fiskalinės sutarties 13 straipsnio posėdį. Šioje konferencijoje, kurioje siūlome vadinti tarpparlamentinę Europos Sąjungos ekonominio ir finansinio valdymo konferenciją, svarstysime kaip atkurti ekonomikos augimą, kokios yra tolimesnės ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo perspektyvos, taip pat Bankų sąjungos kūrimo ir struktūrinio reformų tąsos reikalus. Mes nekantriai laukiame mūsų kolegų iš valstybių narių ir Europos Parlamento Vilniuje ir tikimės darbingos ir kūrybingos veiklos.

Gerbiamieji svečiai, ponios ir ponai,

Netrukus pirmininkavimo Trejetui atstovai Lietuvos, Airijos ir Graikijos parlamentų atstovai pasirašys Vilniaus deklaraciją. Šiuo dokumentu siekiama toliau skatinti Europos Sąjungos potencialą reikalingoms tolimesnėms permainoms ekonominio konkurencingumo ir struktūrinių pokyčių srityje.

Sveikiname Europos Sąjungos bendradarbiavimą su kaimynais, siekiant tikros partnerystės ir regioninio stabilumo. Pabrėžiama atviros viešosios diskusijos apie Europos Sąjungos ateitį svarba. Tikiu, kad pasirašyta deklaracija taps dar vienu impulsu tvirtesnės ir vieningiau veikiančios sąjungos link.

Ponios ir ponai, Europos Sąjunga gimė ten, kur baigėsi konfliktai, kur atsirado viltis ir pasiryžimas gyventi kitaip. Svajokime apie tai ir toliau kurkime mūsų sąjungą, pajėgę įveikti ateities iššūkius ir vertą Europos kultūros tradicijų. Dėkoju už jūsų dėmesį.“

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti