Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Airijos Atstovų Rūmų Pirmininko Šono Bareto (Seán Barrett), kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžiai paminėti

2013 m. liepos 4 d. pranešimas VIR

 

Jūsų Ekscelencija Prezidente Dalia Grybauskaite, Seimo Pirmininke Vydai Gedvilai, kolegos parlamentų pirmininkai,

šiandien susitikę čia, šioje salėje, po šiuo didingu istorinio Vyčio herbo vaizdu, pripažįstame, kokį ilgą kelią Lietuva nuėjo nuo istorinės 1990 metų kovo 11 dienos. Pats Vyčio, kaip nacionalinio herbo, susigrąžinimas buvo svarbus atkurtai Lietuvos Respublikai.

Žinoma, čia stovime ir dėl 1991 metų sausio, kai jūsų žmonės rankomis sukrovė barikadas ir sėkmingai apginė parlamentą nuo Sovietų armijos, 13 jūsų tautiečių paaukotų gyvybių ir juos prisimindami.

Šiais metais Airija švenčia narystės Europos Sąjungoje 40-metį ir mums garbė, pabaigus 7-ąjį pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai, estafetę perduoti valstybei, kuri pirmininkaus pirmą kartą. Lietuvai didelė garbė perimti pirmąjį savo pirmininkavimą praėjus 22 metams po Nepriklausomybės atgavimo. Airijos žmonių vardu linkiu jums kuo didžiausios sėkmės šiuo labai svarbiu laikotarpiu, kai reiks nuolat vadovauti Sąjungai per jos teisėkūros ir politikos programas. 

Aš teigiamai vertimu pagrindinį Lietuvos pirmininkavimo akcentą patikimai fiskalinei politikai, ekonomikos augimui ir priemonėms, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES liktų atvira pasauliui ir saugi savo piliečiams.

Parlamentinis pirmininkavimo matmuo taip pat labai svarbus, bet būtent apie jį kartais pamirštama. Parlamentinės programos sudaromos remiantis parlamentarų nuomonių mainais ir gerąja praktika, kurių tikslas sustiprinti dažnai minimą Sąjungos demokratinį teisėtumą, ir aš džiaugiuosi dėl plačios Seimo suplanuotos programos. Ypač pritariu formaliam tarpparlamentinės finansų ir valdymo politikos konferencijos pagal 13 straipsnį įsteigimui. Dėl jos buvo susitarta balandį vykusioje ES parlamentų pirmininkų konferencijoje Nikosijoje, ir ji taps svarbiu akcentu parlamentams koordinuojant ekonomiką finansiniais metais.

Kolegos, gyvename ekonomiškai labai nestabiliais laikais, ir viena iš sudėtingiausių problemų, su kuriomis šiuo metu susiduria Europa, yra nedarbas, ypač jaunimo nedarbas. Vienas iš Sąjungos privalumų yra tas, kad mūsų žmonės, jauni ir ne tokie jauni, prispirti būtinybės ar tiesiog to norėdami, gali laisvai keliauti visoje ES ir susirasti darbą bei susikurti naują gyvenimą. Dėl to džiaugiuosi galėdamas pažymėti, kad praeitą savaitę vykusi Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares panaudoti dalį savo Europos socialinio fondo lėšų tarpvalstybinio judumo programoms paremti ir kad programa Erazmus plius, kuri taip pat skatina tarpvalstybinį profesinį rengimą, turi pradėti veikti nuo 2014-ųjų sausio. Jaunų žmonių judėjimas yra ne tik ekonomiškai būtinas, jis taip pat duos labai teigiamos naudos, nes neišvengiamai paskatins stiprinti šalių tarpusavio ryšius ir padidins Europos daugiakultūriškumą.

Akimirkai grįždamas prie šventės šeimininkų lietuvių, norėčiau pastebėti, kad Lietuvos ir Airijos santykiai yra daug senesni, negu kas galėtų pagalvoti. XX amžiaus pradžioje Airija buvo ta šalis, į kurią vyko tūkstančiai Lietuvos žydų, kai kurių iš jų palikuonys daug pasiekė mūsų šalyje, vienas iš jų tapo Dublino lordu meru. Pagal 2011 m. gyventojų surašymą, Airijoje gyvena apie 37 000 Lietuvoje gimusių žmonių. Daugiausia jų įsikūrę Dubline ir jo apylinkėse. Jose veikia aktyvi interneto bendruomenė ir socialiniai tinklai bei kelios savaitgalinės lietuvių mokyklos. Be to, nuo 2000 m. lietuviams buvo išduota apie 89 000 socialinio draudimo numerių. Daugiau kaip pusė jų buvo išduota Airijos ekonomikos pakilimo metu 2005–2007 metais. Taigi mūsų šalių santykiai paremti ilgaamžiškumu, bendromis vertybėmis ir taikia integracija.   

Airijos Parlamentas neseniai priėmė įstatymą, kuriuo, Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą, norintiems darbuotojams leidžiama atvykti į Airiją ir įsilieti į Airijos darbo rinką. Mūsų šaliai toks skirtingų šalių žmonių antplūdis atnešė daug naudos. Jis mums leido pamatyti kitas naujas margaspalves kultūras, o tarpkultūrinį supratimą politiniu lygmeniu iš dalies skatina ir tokie tarpparlamentiniai susitikimai kaip šis. Ir aš tuo labai džiaugiuosi.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 2012 m. balandžio 20 d. Varšuvoje pasirašėme pirmąją pirmininkaujančio trejeto deklaraciją ir, žinoma, šiandien, kiek vėliau mes pasirašysime naują deklaraciją, kurioje raginame daugiau dėmesio skirti užimtumui, plėtrai, Europos kaimynystės politikai ir veiksmingesniam ES fondų panaudojimui. Tokios deklaracijos nurodo pirmininkaujančių šalių parlamentų politikos prioritetus ir įrodo pasiryžimą nukreipti mūsų bendras pastangas į šiuos socialinius ir politinius klausimus. Per ateinančius 12 mėnesių tikiuosi tolesnio glaudaus mūsų trijų parlamentų bendradarbiavimo.


  Siųsti el. paštuSpausdinti