Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojo Otmaro Karaso (Othmar Karas) kalba, pasakyta iškilmingame posėdyje, skirtame Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžiai paminėti

2013 m. liepos 4 d. pranešimas VIR

 

„Jūsų Ekscelencija Prezidente,

Gerbiamasis Seimo Pirmininke, pone Gedvilai,

Gerbiamieji Seimo nariai,

Ponios ir ponai,

Mieli kolegos,

visų pirma leiskite man perduoti Europos Parlamento Pirmininko Martino Šulco atsiprašymą, kad jis negalėjo dalyvauti šiandien renginyje dėl Strasbūre vykstančios Europos Parlamento plenarinės sesijos. Pirmininkas pats paprašė manęs perduoti jo žinią tokią simbolinę dieną lietuviams ir visai Europos Sąjungai.

Sekmadienio naktį Zagrebe, o pirmadienį Strasbūre oficialiai pasveikinome 28-ąją valstybę narę Kroatiją, prisijungusią prie mūsų didelės europietiškos šeimos. Tai buvo istorinė diena ir Kroatijai, ir Europos Sąjungai, ir Europai. Europa žengia dar vieną svarbų žingsnį susijungimo link. Kroatija atveria naują skyrių savo ir mūsų istorijoje.

Ši savaitė yra istorinė ir jūsų šaliai. Lietuva pirmą kartą pradeda savo pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Darbas vadovauti Europos Sąjungos darbotvarkei priklausys nuo Lietuvos per kitus šešis mėnesius. Tai bus labai sudėtingas laikotarpis Europai likus metams iki rinkimų į Europos Parlamentą. Šie rinkimai bus kitokie; laikotarpis, kuriame gyvename, yra kitoks. Dabar metas Europos Sąjungai veikti. Pasibaigus Jūsų pirmininkavimo laikotarpiui, 2014-ųjų sausio  1-ąją euro zona priims naują narę Latviją, kuri yra tikros ekonominės sėkmės pavyzdys.

  Vos prieš devynerius metus, 2004-ųjų gegužės 1-ąją, Lietuva kartu su dar devyniomis valstybėmis šventė dieną, kai  įstojo į Europos Sąjungą. Taip buvo siekiama ne išplėsti Europą, bet įveikti jos dirbtinį pasidalijimą. Naujos narės netapo europietiškomis. Jos visada tokios ir buvo. Kaip vadinamasis Europos integracijos projekto kūrėjas Robertas Šumanas 1950 metų gegužės 9 dieną pabrėžė savo įkvepiančioje kalboje, kuri žinoma kaip Šumano deklaracija: „Europos negalima sukurti vienu mostu arba pagal vienintelį planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia sudarys sąlygas atsirasti tikram solidarumui.“

 Lietuvoje stojimas į Europos Sąjungą sustiprino viltį sulaukti geresnės ateities. Lietuviai tvirtai laikosi Europos idėjos ir gerais, ir blogais laikais. Taip iš dalies yra dėl to, kad jie žino, jog lėšos, kurias jie gauna iš Europos Sąjungos biudžeto, padeda sustiprinti Lietuvos ekonomiką.

Šiandien mes susirinkome paminėti pirmą kartą vyksiančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžią.  Vakar ryte Strasbūre klausėmės Prezidentės Dalios Grybauskaitės, tikros proeuropietiškos politikės ir labai sėkmingos Europos Komisijos narės, kuri pristatė Lietuvos pirmininkavimo darbo programos prioritetus ir pagrindinius tikslus.

Europos Parlamentas daug tikisi iš šio pirmininkavimo artėjant šios Europos Parlamento kadencijos pabaigai. Tai reiškia, kad bus svarstoma daugybė teisės aktų projektų, tokių kaip daugiametė finansinė programa, kuri truputį vėluojant turėtų būti priimta. Siekiant visiškai atkurti Europos Sąjungos ekonominį patikimumą, per artimiausius mėnesius bus labai svarbus ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimas ir stiprinimas.

Ponios ir ponai,

Europos Parlamentas džiaugiasi, kad ši pirmininkaujanti šalis yra pasiryžusi siekti pažangos dėl visų šių teisės aktų projektų. Mes taip pat esame įsitikinę, kad lietuviai tikrai parodys aiškų vadovavimą ir didelę patirtį svarbiais klausimais.

Visų pirma neabejojame, kad šis pirmininkavimas paliks savo pėdsaką Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Rytų partneriais požiūriu, o ypač per 3-iąjį Rytų partnerystės vadovų susitikimą Vilniuje lapkričio mėnesį.

Lietuva taip pat žino, kaip svarbu yra didinti energetinę nepriklausomybę, ir šiuo požiūriu esame įsitikinę, kad bus dedamos didelės pastangos siekiant užbaigti mūsų energijos vidaus rinkos kūrimą. Europos Parlamentas sveikina Jūsų stiprų įsipareigojimą tinkamai stebėti jau sutartus veiksmus, būtent    3-iojo liberalizavimo paketo įgyvendinimą ir atsinaujinančių ir alternatyvių energijos šaltinių naudojimo didinimą.

Ponios ir ponai,

mūsų laukia didžiulis darbo krūvis, tačiau Europos Parlamentas tiki, kad Lietuvos pirmininkavimas atliekant tarpininko vaidmenį bus sėkmingas ir kad Europos Parlamentą Lietuva laikys lygiaverčiu partneriu derybose.

Per kitus šešis mėnesius mes stebėsime prasidedančią rinkimų į Europos Parlamento, vyksiančių kitų metų gegužės mėnesį, rinkimų kampaniją. Gyvename sudėtingu Europai laikotarpiu. Paprasti žmonės vis labiau praranda tikėjimą demokratinių institucijų gebėjimu ir noru imtis veiksmų. Ne gana to, šis pirmininkavimas suteikia Lietuvai nepakartojamą galimybę pajausti Europą, padiskutuoti apie ją ir rinktis į savo gyvenimus įnešti daugiau Europos. Todėl Jūsų įsipareigojimas ir jūsų euroentuziazmas yra tik dar svarbesnis. Piliečiai renka ir Europos Parlamentą ir visus nacionalinius parlamentus. Demokratinis matmuo yra labai svarbus. O Europos demokratijai reikia stiprių parlamentų. Mes suteikiame ES sprendimams daugiau skaidrumo ir demokratinio teisėtumo.

Ačiū už Jūsų dėmesį ir sėkmės.“


  Siųsti el. paštuSpausdinti