Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Pirmininko dr. Vydo Gedvilo kalba COSAC pirmininkų susitikime

2013 m. liepos 8 d. pranešimas VIR

 

„Gerbiamasis Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojau Marošai Šefčovičiau,

gerbiamieji svečiai,

kolegos parlamentarai,

ponios ir ponai,

 

Leiskite nuoširdžiai pasveikinti visus, susirinkusius Lietuvos Respublikos Seime. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi turėdamas galimybę kreiptis į Jus.

Šiandien prasideda pirmojo Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pirmasis parlamentinio matmens renginys – COSAC pirmininkų susitikimas.

Naudodamasis proga, noriu ypač nuoširdžiai pasveikinti Kroatijos Respublikos Susirinkimo delegaciją, pirmą kartą dalyvaujančią COSAC susitikime visateisio Europos Sąjungos nacionalinio parlamento teisėmis. Sveiki įsilieję į kolegų ir draugų būrį!

Ilgai laukėme šio momento – tiek Lietuvos Respublikos Seimas, tiek ir visa Lietuva. Po dvidešimt trejų Nepriklausomos valstybės atkūrimo metų, po devynerių mūsų narystės Europos Sąjungoje metų pagaliau jo sulaukėme.

Dar būdamas Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas aktyviai dalyvavau COSAC susitikimuose ir veikloje, todėl ypatingai nekantraudamas laukiau mūsų susitikimo čia, Lietuvos Seime.

Didžiai gerbiami parlamentarai,  ponios ir ponai,

Lietuvos Respublikos Seimas yra pasirengęs sutelkti visas jėgas, kad atviruose parlamentiniuose debatuose kartu nubrėžtume geresnės, stipresnės, vieningesnės ir visų mūsų bendros ateities gaires.

Jūs, kaip niekas kitas, suprantate, kiek daug siekiant šio tikslo gali ir turi nuveikti Europos Sąjungos valstybių narių nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas.

Nuosekliai ir atkakliai dirbdami kartu privalome rasti būdų, kaip sukurti daugiau darbo vietų, paskatinti Europos šalių ekonomikos augimą, užtikrinti Europos finansinį atsparumą, didinti jos konkurencingumą, sukurti energijos, paslaugų ir skaitmeninės ekonomikos vidaus rinką – bei atkurti visuomenės pasitikėjimą Europos projektu.

Šiuos aktualius klausimus turėjau galimybę trumpai aptarti ir prieš keletą dienų susitikęs su Europos Parlamento pirmininko pavaduotoju Otmaru Karasu. Manau, mūsų požiūriai visiškai sutapo.

Kitų metų gegužę vyks rinkimai į Europos Parlamentą. Mūsų darbai ir iniciatyvos turės tiesioginės įtakos Europos piliečių pasirinkimui – balsuoti rinkimuose ar ne. Tai – mūsų bendra atsakomybė.

Būtent todėl Lietuvos Respublikos Seimas, pirmą kartą stojęs prie Europos Sąjungos tarpparlamentinio bendradarbiavimo vairo, pasirinko aktyvaus ir ambicingo pirmininkavimo kelią.

Surengsime devynis parlamentinio matmens renginius ir vienuolika papildomų, su pirmininkavimu susijusių, renginių. Kitais metais organizuosime Europos Sąjungos parlamentų pirmininkų konferenciją ir parengiamąjį Europos Sąjungos parlamentų generalinių sekretorių susitikimą.

Tai – ambicingas planas, bet mes tikime jo sėkme. Šis renginys leis parodyti narystės Europos Sąjungoje privalumus čia, Lietuvoje, ir kartu plačiau pristatyti Lietuvą visai Europai ir pasauliui.

Tarp parlamentinio matmens renginių norėčiau išskirti du, mano nuomone, svarbiausius. Pirmasis – Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje 13 straipsnyje numatyta tarpparlamentinė konferencija.

Ją surengsime spalio 16–18 dienomis. Siekdami aiškumo, siūlytume pavadinti Tarpparlamentine Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdymo konferencija. Seimas atsakingai ruošiasi šios konferencijos inauguraciniam posėdžiui.

Antrasis, ne mažiau svarbus susitikimas – tai jubiliejinis penkiasdešimtasis COSAC posėdis spalio 27–29 dienomis. Šio posėdžio darbotvarkę jūs patys išsamiai aptarsite šiandien.

Minėtosios konferencijos vyks istorinėje Seimo Kovo 11-osios Akto salėje, kurioje 1990-ųjų metų kovo 11-ąją Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, iškilmingai paskelbė atkurianti savo Nepriklausomą valstybę ir išsilaisvinanti iš Sovietų Sąjungos okupacijos. Tai istorinė salė Lietuvos Respublikos Seime.

Laukdami Jūsų kartu su Lietuvos istorijos institutu Seimo I rūmų Parlamento galerijoje parengėme unikalių istorinių dokumentų, liudijančių apie ilgaamžes Lietuvos sąsajas su Europos valstybėmis, parodą. Tarp eksponatų matysite ir Kovo 11-osios Akto originalą. Kviečiu Jus visus aplankyti šią parodą.

Baigdamas norėčiau palinkėti Jums turiningų debatų ir malonios viešnagės Lietuvoje. Lauksime Jūsų sugrįžtant į Vilnių“.


  Siųsti el. paštuSpausdinti