Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo narės Rimos Baškienės pranešimas: Seime diskutavo sveikos gyvensenos puoselėtojai

2013 m. liepos 31 d. pranešimas VIR

 

Lietuvos visuomeninių organizacijų, dirbančių sveikos gyvensenos srityje, Lietuvos sveikatos centrų atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys Seime diskutavo liepos 30 dieną surengtoje konferencijoje „Lietuvos sveikatos politika skatinant gyvenseną. Visuomenės požiūris“.

Konferencijos dalyviai, išklausę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docento dr. Aurelijaus Verygos, Sveikuolių sąjungos prezidento Dainiaus Kepenio, Sveikatos politikos eksperto dr. Vytauto Valevičiaus, Genetiškai modifikuotų organizmų eksperto Andrejaus Gaidamavičiaus, projekto „Sveika ateitis“ autoriaus Nerijaus Brazdžiūno ir eilės kitų pranešėjų, pažymėjo, kad Lietuvos visuomenės sveikata nėra gera. Dar vis nepakankamas dėmesys ligų prevencijai, žinių apie sveiką gyvenseną sklaidai. Alkoholio ir tabako vartojimas nuolat didėja, taip sukeldamas Lietuvos visuomenei daug sveikatos problemų. Ribotas visuomenės fizinis aktyvumas. Nepakankamas vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos koordinavimas ir t.t.

Konferencijos dalyviai išreiškė pritarimą Vyriausybės „Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių planui“ ir paragino Vyriausybę ir jos institucijas nuosekliai įgyvendinti numatytas visas priemones, užtikrinant jų tęstinumą ir deramą finansavimą. Būtina pasiekti, kad kiekviena mokykla taptų sveikatą stiprinančia mokykla, kad sveikos gyvensenos bei dvasinės sveikatos puoselėjimas, sveikos aplinkos kūrimas, apsirūpinimas sveiku maistu taptų prioritetine mūsų valstybės politikos sritimi.

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje Vyriausybei pateikė eilę siūlymų. Keletas iš jų:

Skatinant fizinį aktyvumą vietoje dabartinių dviejų fizinio aktyvumo pamokų per savaitę visose pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose įvesti penkias jaunimui  patrauklias fizinio aktyvumo pamokas. Privalomas fizinio aktyvumo akademines valandas du kartus per savaitę įvesti  pirmuose universitetų, kolegijų kursuose.

Užtikrinti periodinį visų amžiaus grupių sveikatos tikrinimą. Įvesti pasirenkamą „sveikatos dieną“, kad kiekvienas žmogus turėtų galimybę kartą metuose profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.

Pasiekti, kad lėšos, skiriamos sveikatos profilaktikai ir ligų prevencijai per penkerius metus pasiektų 10 procentų nuo visų sveikatos priežiūrai skirtų lėšų.

Numatyti valstybės biudžete atskirą programą-fondą sveikos gyvensenos ir blaivybės skatinimui. Remti savivaldybių ir regionų inovacijas gyventojų sveikatinimo srityje. Valstybės mastu diegti pasirinktus sveikatinimo projektus mokyklose, kurie vyktų pagal vieningą metodiką, būtų moksliškai pagrįsti, metodiškai koordinuojami. Remti kultūros, sporto renginius, kuriuose propaguojama sveika gyvensena ir  nevartojamas alkoholis.

Didinti alkoholio ir tabako akcizus, atsižvelgiant į gyvenimo lygio kilimą ir infliaciją, proporcingai didinti baudas už nusikaltimus susijusius su neteisėtu alkoholio produktų ir tabako gaminių disponavimu, gabenimu ar laikymu. Įvesti griežtesnę atsakomybę kontrabandinių tabako gaminių ar alkoholio produktų pardavėjams ir pirkėjams. Spartinti tabako ir alkoholio produktų žymėjimo ir atsekamumo sistemų diegimą, siekiant mažinti nelegalią prekybą šiais produktais. Drausti vaikams iki 18 metų dalyvauti renginiuose, kur prekiaujama alkoholiu.

Uždrausti bet kokią alkoholio reklamą.

Parduotuvėse uždrausti laikyti alkoholį reklamuojančius stendus tarp maisto produktų, buities prekių ir kitų gėrimų. Alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius leisti pardavinėti tik specializuotose parduotuvėse arba atskirą įėjimą turinčiose prekybos centrų patalpose.

Taikant Kupiškio rajono savivaldybės patirtį, siūlyti savivaldybėms nustatyti minimalų 50 metrų atstumą nuo ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų, maldos namų ir kt. viešų įstaigų, draudžiantį prekiauti alkoholiniais gėrimais.

Taikant Panevėžio rajono savivaldybės patirtį,  neleisti už socialines pašalpas pirkti alkoholio ir tabako gaminių.

Uždrausti valstybės pareigūnams vilkint uniformą rūkyti viešose vietose.

Ikimokyklinio ir mokyklinio švietimo įstaigų viešo maitinimo vietose užtikrinti, kad vaikai nebūtų maitinami produktais, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų. Siekti, kad per artimiausiu 3 metus mažiausiai 40 proc. visų produktų naudojamų vaikų maitinimui būtų iš sertifikuotų ekologinių ūkių, pirmenybę teikiant vietos ūkių produkcijai.

Ženklinimu skatinti sveikų, maistingų, vietos ūkininkų užaugintų produktų vartojimą.

Sukurti visuomenės atstovų, propaguojančių sveiką gyvenseną, skatinimo mechanizmą.

 

Konferencijos metu buvo pristatyti akcijos „Išsaugokime vyrus“ 2013–2014 metų veiklos planai. Akcijos mecenatas Ramūnas Karbauskis, šiais metais 100 proc. finansuojantis šį projektą, atkreipė dėmesį, kad mobili laboratorija keliaus per Lietuvos regionus nemokamai tirdama vyrus dėl prostatos vėžio jau nuo rugsėjo mėnesio. Prie Seimo III rūmų konferencijos metu dirbusi laboratorija prostatos vėžio testu patikrino per 50 Seimo darbuotojų.

 

Andrejus Gaidamavičius

Seimo narės Rimos Baškienės

Padėjėjas-sekretorius

Tel. (8 5) 239 66 54

El. p.: [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti