Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Paminėtas palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo dvidešimtmetis

2013 m. rugsėjo 4 d. pranešimas VIR

 

Šiandien Seime įvyko Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir Seimo kanceliarijos organizuota konferencija „Minint Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetį“. Vienintelis mūsų šalį aplankęs Popiežius – palaimintasis Jonas Paulius II, Lietuvoje viešėjo 1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis, pirmąją savo vizito dieną Šventasis Tėvas aplankė Seimo rūmus.

 

Seime – konferencija „Minint Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetį“. Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Minint šį istorinį vizitą mūsų šalyje renginio dalyviams perskaitytas Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas, taip pat svečius pasveikino Seimo valdybos sudarytos darbo grupės, parengusios parlamentinių Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo minėjimo renginių programą, vadovas, Seimo Pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius. Konferencijoje pranešimus skaitė arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II biografas dr. Džordžas Veigelis (George Weigel), filosofas, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas ir signataras, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas.

Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės sveikinime, kurį perskaitė šalies vadovės patarėjas Mindaugas Lingė, pabrėžiama, kad tai buvo istorinis vizitas ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet ir visai mūsų valstybei. „Simboliška, kad, negrįžtamai išlydėjusi svetimus kareivius, Lietuva lyg taikos balandį su džiaugsmu ir viltimi pasitiko Šventąjį Tėvą. Tai buvo pirmas pasaulinio lygio asmenybės vizitas nepriklausomoje valstybėje. Atlaikius ne vieną fiziškai sudėtingą išbandymą, reikėjo nepalūžti ir sustiprėti dvasiškai. Todėl Jono Pauliaus II viso vizito metu skambėjęs „Nebijokite“ buvo lemtingas padrąsinimas jaunutei valstybei“, – rašoma Respublikos Prezidentės sveikinime.

Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Auštrevičius akcentavo, kad tarp įvairių didžių ir šventų Popiežiaus nuopelnų mūsų tautai ypač svarbi jo nuosekli veikla, priminusi pasauliui apie sovietų okupuotą Lietuvą ir joje persekiojamus tikinčiuosius. „Nebijokite!“ – Jono Pauliaus II ne kartą tartas žodis, drąsinęs ir teikęs viltį okupacijos metais, apaštališkosios kelionės Lietuvoje metu įgijo naujos reikšmės – tai įpareigojimas kurti ir puoselėti savo valstybę laikantis aukščiausių moralinių principų, liudyti Kristų, kuris mus išvadavo. „Kristus tebūna jūsų gyvenimo, jūsų demokratijos ir ateities uola“, – linkėjo mūsų tautai pontifikas“, – renginyje kalbėjo P. Auštrevičius. Seimo Pirmininko pavaduotojas įsitikinęs, kad ir praėjus 20-čiai metų Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje yra giliai saugomas jos žmonių širdyse.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Auštrevičius. Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Pasak arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus, Popiežius Jonas Paulius II nuo pat pontifikato pradžios reiškė solidarumą „tylinčiajai Bažnyčiai“ Rytų Europos kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas. „Per savo inauguracijos iškilmes Popiežius Jonas Paulius II tarė sveikinimo žodį lietuviškai: „Mano nuoširdus sveikinimas broliams lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui“; ir tokiu būdu pasiuntė mums labai reikalingą ir brangią žinią – esame neužmiršti. Ši žinia priespaudos metais buvo tarsi gaivaus oro dvelktelėjimas žmogui, uždarytam į tvankią kalėjimo kamerą“, – sakė S. Tamkevičius. Anot arkivyskupo metropolito, Lietuva liks amžiais dėkinga palaimintajam Jonui Pauliui II, kad ėjo drauge su mumis į laisvę ir palaikė mus laisvės kelyje tuomet, kai tas palaikymas buvo itin svarbus.

Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II biografo dr. Dž. Veigelio (George Weigel) teigimu, 1991 m. Jonas Paulius II tikėjo, kad naujos demokratinės valstybės Rytų Europoje padės visoms kitoms Europos valstybėms teisingai suvokti tiesos prasmę ir gyventi didingai. Anot jo, Šventasis Tėvas mokė, kad laisvę reikia būtinai sieti su tiesa ir solidarumu, kurį mes turime puoselėti su kitais. Aptardamas Jono Pauliaus II iškeltus iššūkius, susijusius su žmogaus asmenybe, Dž. Veigelis pabrėžė, kad šiandien vertybės Lietuvoje yra vis dar tos pačios ir mūsų valstybė nemažai davė Europai.

Filosofas, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto V. Ališauskas konferencijos dalyviams akcentavo, kad Jono Pauliaus II santykis su kiekviena aplankyta tauta buvo unikalus, o susitikimai nepamirštami. Jo tvirtinimu, Romos Katalikų Bažnyčios vadovo vizitas į Lietuvą atkreipė tiek kultūrinio, tiek politinio pasaulio akis ir šios apaštališkosios kelionės akimirkos tapo ikonomis. V. Ališauskas taip pat pabrėžė, kad palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II kelionė po Lietuvos šventas vietas suteikė naują impulsą piligrimystei, jos idėjos atnaujinimui.

Signataras, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Europos Parlamento narys A. Saudargas pakomentavo vaizdo kadruose užfiksuotas išskirtines Jono Pauliaus II pontifikato akimirkas, kuriose, pasak pranešėjo, atsispindi nuoširdus Popiežiaus bendravimas su žmonėmis.

Konferenciją vedė Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius.

 

Taip pat šiandien Seime, Vitražo galerijoje, atverta apaštališkosios kelionės fotokronika „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“ Pristatytoje ekspozicijoje – Šventojo Tėvo kelionės po Lietuvą 1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis vaizdai, užfiksuoti Popiežiaus fotografo Arturo Mari, Šventąjį Tėvą su Lietuva siejančios nuotraukos, suderintos su ištraukomis iš Popiežiaus kalbų, pasakytų apsilankymo Lietuvoje metu. Parodą parengė Seimo kanceliarija, koncepcijos autorius – Paulius Mieželis.

Išsamiau apie palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-mečio minėjimo renginius.

 

Rimas Rudaitis

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti