Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime pristatyta paroda „Liudykite Kristų“, eksponuojama Vilniaus savivaldybėje

        Rugsėjo 10 dieną Seimo nariai eilinę Seimo rudens sesiją pradėjo Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečio minėjimu. 13 val. buvo pristatyta paroda „Liudykite Kristų“.

Rug­sė­jo 4–8 die­no­mis Lie­tu­vo­je mi­ni­mos pa­lai­min­to­jo po­pie­žiaus Jo­no Pa­uliaus II apaš­ta­li­nės ke­lio­nės į Lie­tu­vą dvi­de­šim­to­sios me­ti­nės. Ta proga Seimo rūmuose buvo atidaryta nuotraukų paroda, pristatanti Jono Pauliaus II vizitą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Šiluvoje.

Nuotraukų autoriai – Vilius Jasinevičius, Arturas Mari, Ježis Karpovičius, Gžegož Galonzka (Grzegorz Gałązka). Kiekviena nuotrauka suderinta su ištraukomis iš Popiežiaus kalbų, pasakytų apsilankymo Lietuvoje metu. Parodą inicijavo Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslavas Narkevič, bendradarbiaudamas su Bendrija „Wspólnota Polska“.

Par­odos ati­da­ry­me dalyvavo Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslavas Narkevič, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos nariai su seniūne Rita Tamašuniene, Seimo Pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Seimo kancleris Jonas Milerius ir kiti. Atidarymo renginyje koncertavo Trakų r. Lentvario parapijos choras, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos ir Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos moksleiviai.

Parodos pristatymo metu Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslavas Narkevič, pri­si­min­da­mas po­pie­žiaus vi­zi­tą Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje, pabrėžė: „Tuo metu išgirdau tokius Popiežiaus žodžius: ,,Rytojaus Lietuva ir Lenkija harmoningai augs, jei Jūs, kaip Bažnyčios vaikai, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime semsitės šviesos ir išminties iš Evangelijos; jei visuomet ryžtingai ir tvirtai seksite Kristumi, kuris, Jo žodžiais tariant, yra ,,kelias, tiesa ir gyvenimas“.

 

 

Taip pat Jaroslavas Narkevič pabrėžė kelis istorinius sutapimus apie reikšmingą Lietuvai datą – rugsėjo 4-ąją. Pavyzdžiui, 1718 m. rugsėjo 4-ąją buvo karūnuotas pirmasis Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslas Lietuvoje. 1993 m. rugsėjo 4-ąją  į Lietuvą atvyksta Jonas Paulius II. Tądien Vilniaus Aušros vartų  koplyčioje pontifiką sutinka ir jaunas kunigas Jonas Varaneckas, kuris, minint Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines, yra Trakų klebonas – dekanas. Prieš dvidešimt metų gavęs Popiežiaus palaiminimą Aušros vartų koplyčioje kunigas Jonas Varaneckas atgaivina Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos komunistiniais laikais užgesintą  dvasią ir piligrimystę į Trakų istorinę šventovę. 2010 m. rugsėjo 4-ąją dabartinis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas konsekruotas vyskupu.

Paroda Lietuvos Respublikos Seime truko iki rugsėjo 16 dienos. Nuo šiandien nuotraukos yra eksponuojamos Vilniaus rajono savivaldybėje.


  Siųsti el. paštuSpausdinti