Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

L COSAC posėdyje – apie galimybę suteikti nacionaliniams parlamentams teisės aktų iniciatyvos teisę

2013 m. spalio 29 d. pranešimas VIR

 

Seime vykstančiame jubiliejiniame L COSAC posėdyje aptartas demokratinis Europos Sąjungos (ES) teisėtumas ir ES valstybių narių nacionalinių parlamentų vaidmuo.

 

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Pasak pranešimą pristačiusio buvusio Europos Parlamento Pirmininko, Europos Parlamento nario Hanso Gerto Pioteringo (Hans Gert Pöttering), ES tuo pačiu metu turi turėti teisę veikti ir įtvirtinti demokratiją. „Mes neturime užmiršti, kad jokia demokratija pasaulyje, kad ir kokia sudėtinga ji būtų, neprilygsta mūsų demokratijai ES, kurioje gyvena 500 mln. žmonių ir yra 28 valstybės narės. Kitos tokios sudėtingos demokratijos nerasite. Mūsų valstybės narės turi skirtingą tapatybę, mums rūpi skirtingi klausimai. Taigi mes turime būti kantrūs, klausytis vieni kitų ir suprasti vieni kitus, taip pat svarstant ateities klausimus reikia noro siekti kompromiso. Tai reiškia, kad pats svarbiausias dalykas ES yra dialogas ir demokratinis dalyvavimas“, – kalbėjo buvęs Europos Parlamento Pirmininkas, akcentuodamas, kad ES vertybės iki šiol yra labai stiprios. Pranešėjas taip pat pabrėžė vietos savivaldos svarbą, nuo kurios ir prasideda demokratiniai procesai.

Kalbėdamas apie Ukrainą ir asociacijos sutarties pasirašymą H. G. Pioteringas pareiškė, kad Ukrainos priartėjimas prie ES bus istorinis įvykis. „Tačiau Ukraina turi žinoti, kad mes neaukosime savo vertybių: negali politinės diskusijos vykti pasitelkiant teisines priemones, politiniai oponentai negali dingti kažkur kalėjimuose. Bet, žinoma, mes stengsimės siekti kaip galima geresnio rezultato su Ukraina“, – sakė H. G. Pioteringas.

Danijos Folketingo Europos reikalų komiteto pirmininkė Eva Kjer Hansen, apžvelgdama dabartinius iššūkius, su kuriais susiduria parlamentai Europoje, tvirtino, kad demokratinės atskaitomybės ir teisėtumo klausimas tampa vis aktualesnis. Jos nuomone, nacionaliniai parlamentai turi imtis vadovaujančio vaidmens, nes ES tampa vis sudėtingesnė ir vis labiau dalyvauja nacionaliniuose reikaluose, be to, nacionaliniai parlamentai turėtų įtvirtinti europinį matmenį.

Renginio metu buvęs Europos Parlamento Pirmininkas H. G. Pioteringas, Danijos Folketingo Europos reikalų komiteto pirmininkė E. K. Hansen, taip pat pranešimą skaitęs Airijos Irachto Jungtinio Europos reikalų komiteto pirmininkas Dominikas Haniganas (Dominic Hannigan) aptarė galimybę suteikti nacionaliniams parlamentams teisės aktų iniciatyvos teisę.

Anot E. K. Hansen, vien teisė blokuoti tam tikrus teisėkūros pasiūlymus, jeigu jie pažeidžia subsidiarumo principą, nėra pakankama. „Mes turime tapti aktyviais žaidėjais, kurie tiesiogiai prisideda prie Europos kūrimo. Tam mums nereikia naujų Europos institucijų. Nacionaliniams parlamentams reikia naujų priemonių, kad mes galėtume veikti kaip demokratinės institucijos labiau integruotoje finansų, biudžeto ir ekonomikos politikos sistemoje Europoje“, – kalbėjo Danijos Folketingo Europos reikalų komiteto pirmininkė.

 

Rimas Rudaitis

Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti