Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

L COSAC baigė darbą

Tris dienas trukę jubiliejinio Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos 50-ojo posėdžio renginiai baigėsi L COSAC posėdžio Pasiūlymo ir Išvadų priėmimu.

Šiuose dokumentuose aptariami pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo klausimai, Rytų partnerystės perspektyvos, artėjantys 2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą, kitos aktualijos.

COSAC pabrėžia strateginę Rytų partnerystės svarbą Rytų kaimynių ilgalaikiam saugumui, demokratinei plėtrai ir tikisi, kad 3-iasis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas Vilniuje duos konkrečius rezultatus. L COSAC pasiūlyme akcentuojama ypatinga Ukrainos svarba Rytų partnerystei: „COSAC tikisi, kad Ukraina įvykdys būtinas sąlygas, kurias oficialiai apibrėžė 2012 m. gruodžio 10 d. Užsienio reikalų taryba ir kurioms pritarta 2012 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucijoje, ir kad asociacijos susitarimas su Ukraina bus pasirašytas Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikime“, – konstatuojama dokumente.

Aptariant rinkimus į EP COSAC pažymi, kad 2014 m. EP rinkimai bus pirmieji įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nustatančiai, kad Europos Vadovų Taryba turi atsižvelgti į EP rinkimų rezultatus ir po atitinkamų konsultacijų siūlyti kandidatą į Europos Komisijos pirmininkus, kurį rinks naujai susirinkęs Europos Parlamentas. Pasiūlyme teigiama, kad susiejus rinkimus į Europos Parlamentą, kaip tiesiogiai piliečių renkamą instituciją, ir Europos Komisijos pirmininko rinkimus, bus žengtas reikšmingas žingsnis mažinant demokratijos deficitą ES. Taip pat COSAC išreiškė apgailestavimą, kad EP rinkimų kampanijose didžiausias dėmesys skiriamas valstybių narių vidinių klausimų aptarimui, paliekant nuošalyje ES aktualius klausimus. COSAC pakvietė nacionalines politines partijas siekti, kad 2014 m. Europos Parlamento rinkimai taptų platforma konstruktyviai diskusijai dėl Europos ateities su jos piliečiais.

Išsamiau susipažinti su L COSAC priimtais dokumentais ir kita medžiaga galima Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens svetainėje http://www.eu2013.lrs.lt/, renginiui skirtame puslapyje.   

 

 

 

Jolanta Anskaitienė,

Ryšių su visuomene skyrius, tel. 8 5  239 6508, jolanta.anskaitiene@lrslt 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti