Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikime diskutuota apie užimtumo politikos tobulinimą

2013 m. lapkričio 11 d. pranešimas VIR

 

Seime vykstančio Socialinių reikalų ir darbo komitetų pirmininkų susitikimo „Užimtumo skatinimo veiksniai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ pirmojoje dalyje aptartas Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos gairių įgyvendinimas ir tobulinimas.

Renginio dalyvius pasveikinusi Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pažymėjo, kad „nors prognozės rodo, kad ekonomika daugelyje Europos šalių atsigauna ir kitais metais prognozuojamas ekonomikos augimas beveik visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tačiau nedarbas vis dar išlieka nepriimtinai didelis. Visoje Europos Sąjungoje darbo neturi net 26 milijonai žmonių, tarp jų penki su puse milijono jaunuolių, tai yra kas ketvirtas jaunas europietis yra bedarbis“.

Seimo Pirmininkei nerimą kelia nuo darbo rinkos tolstantis jaunimas: Vis didesnė dalis jaunų europiečių ne tik neranda darbo, bet ir nesimoko arba nedalyvauja profesiniame mokyme. Todėl atsiranda pavojus, kad ir ateityje didelei daliai jaunų žmonių bus sunku integruotis į darbo rinką“.

Susitikimui pirmininkaujanti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė pabrėžė Europos Komisijos komunikato „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ svarbą: „Vienu iš pagrindinių šioje strategijoje įvardytų Europos Sąjungos tikslų – pasiekti, kad 2020 metais 20–64 metų amžiaus žmonių užimtumas išaugtų nuo 69 iki bent 75 procentų. Nedarbo mažinimas, ypač jaunimo, yra svarbus Europos Sąjungos prioritetas“.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus užimtumo ir socialinės politikos srityse pristačiusi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė savo kalboje išskyrė jaunimo nedarbo, geresnės darbuotojų apsaugos klausimus, socialinio matmens bei moterų ir vyrų lygių teisių stiprinimą.

Pasak ministrės, jaunimo nedarbas išlieka viena iš opiausių ES problemų, kurią reikia neatidėliotinai spręsti, siekiama užtikrinti aukščiausią politinį dėmesį Jaunimo garantijų įgyvendinimui nuo 2014 m. Lietuva, kaip ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė, parengė ES Tarybos deklaracijos dėl Europos pameistrystės aljanso projektą. Deklaracija buvo priimta spalio mėn. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje (EPSCO).

„Stipriname jaunų žmonių socialinę įtrauktį. Didžiausią dėmesį skiriame labiausiai pažeidžiamam jaunimui, kuris yra nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis “, – sakė A. Pabedinskienė.

Ministrė pažymėjo, kad siekiama, jog valstybės narės nuo 2014 m. pradžios galėtų pradėti įgyvendinti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansuojamas veiklas. Pasak A. Pabedinskienės, Lietuva remia ir Europos Komisijos siekį gerinti moterų atstovavimą sprendimų priėmimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant ūkio sektoriui: „Akcentuojame politiką, kuria būtų užtikrinta geresnė lyčių pusiausvyra bendrovių valdybose. Tai yra vienas iš prioritetinių Lietuvos pirmininkavimo teisėkūros dokumentų, kurio tekstas ir struktūra po trijų mūsų pirmininkavimo posėdžių yra visiškai sutvarkyti. Mūsų tikslas – pasiekti bendrą sutarimą dėl šios direktyvos gruodžio mėn. EPSCO“.

Apie karjeros ir privataus gyvenimo darną kaip prielaidą lygioms moterų ir vyrų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje kalbėjusi Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Langbakk pažymėjo, kas ES moterys daug mažiau dalyvauja darbo rinkoje, aplinka tam taip pat nėra labai palanki. Įsišaknijusio požiūrio į moters darbus namie ir darbe vis dar laikosi nemaža dalis jaunimo, Mentaliteto klausimai yra sudėtingi, juos nelengva pakeisti, tam reikia daug laiko.

Direktorė susitikimo dalyviams pristatė Europos lyčių lygybės instituto atliktus tyrimus apie vyrų ir moterų užimtumą darbe ir namie – karjerai ir rūpinimuisi namais bei vaikais skiriamą laiką skirtingose ES valstybėse narėse.

„Rūpinantis vaikais moterų galimybės įsidarbinti sumažėja 10 procentų, tuo tarpu vyrų, kurie turi vaikų, galimybės įsidarbinti gerokai padidėja“, – pastebėjo V. Langbakk. Jos nuomone, keičiant šią situaciją, labai svarbu šviesti jaunus žmones, kaip jie galėtų derinti karjerą ir rūpinimąsi šeima.

 

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti