Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Mažinant nedarbą, Europa turi susitelkti į švietimą ir profesinį mokymą

2013 m. lapkričio 11 d. pranešimas VIR

 

 

„Nors Europoje bedarbystės skaičiai nemaži, tačiau laisvų darbo vietų taip pat yra daug. Yra paskaičiuota, kad 2015 metais informatikos sektoriuje bus net milijonas neužpildytų darbo vietų. Tai reiškia, kad nesugebėjome numatyti ateities darbo rinkos poreikių“, – Seime vykstančioje konferencijoje kalbėjo Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato A direktorato direktorius Pjeras Meresas (Pierre Mairesse). Pranešėjo nuomone, svarbu numatyti Europos darbo rinkos poreikį ateityje, o mažinant nedarbą, Europa turi susitelkti į švietimą ir profesinį mokymą.

 

Nuotraukoje: P.Meresas. Seimo kanceliarijos (aut. – I. Šilenkova) nuotr.

 

„Pastebima, kad įgiję aukštąjį išsilavinimą, jaunuoliai neturi įgūdžių. Būtina pasiekti, kad jaunimas mokytųsi tų gebėjimų ir įgytų tas kvalifikacijas, kurios būtų naudingos darbo rinkoje“, – sakė P. Meresas. Jis pažymėjo, kad partnerystės politika šioje srityje gali suvaidinti lemiamą vaidmenį, t.y. jaunimo profesinio švietimo srityje reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo, socialinių reikalų ir darbo ministerijų. Taip pat nemenką vaidmenį čia vaidintų bendradarbiavimas tarp švietimo institucijų ir verslo pasaulio. Tokio bendradarbiavimo pavyzdiu galėtų būti verslo įmonių  įsipareigojimas sukurti papildomas darbo vietas besimokančiam jaunimui.

Duomenis, kad jaunimo nedarbingumas yra pačiame aukščiausiame lygmenyje per visą Europos Sąjungos istoriją konferencijoje pateikė Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktorius Chuanas Menendez-Valdesas (Juan Menéndez-Valdés). Jei 2008 metais dirbantis jaunimas Europos Sąjungoje sudarė beveik 38 procentus, tai 2012 metais dirbančiųjų beliko 32,6 procentai. 2013 m. rugpjūtį jaunimo nedarbas siekė 23,3 procentų.

 

Nuotraukoje: Chuanas Menendez-Valdesas. Seimo kanceliarijos (aut. – O.Posaškova) nuotr.

 

Sakydamas, kad būti jaunam šiandieninėje darbo rinkoje nėra lengva, pranešėjas išreiškė nuomonę, kad jaunimo gebėjimas įsidarbinti per pirmuosius metus po mokslų baigimo yra svarbus kriterijus. Graikijoje ir Italijoje  per pirmuosius metus įsidarbina tik 45 procentai mokslus baigusio jaunimo, kai tuo tarpu Danijoje ir Nyderlanduose – daugiau nei 80 procentų. Tad, anot pranešėjo, jaunimas – įvairialypiai asmenys, turintys skirtingus poreikius. Kai kurie jų pasirengę dirbti, bet stokojantys patirties, kitiems trūksta kvalifikacijos, o tretieji gali būti nusivylę. Todėl svarbu įgyvendinti tokią profesinio parengimo politiką, kad naudojamos priemonės gerintų padėtį kiekvienoje iš šių grupių.

 

 

Asta Markevičienė,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6202, el. p. [email protected])

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti