Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo narės R. Baškienės pranešimas: „Negalią ir specialiuosius poreikius turinčių vaikų problemos turi būti sprendžiamos“

2013 m. gruodžio 3 d. pranešimas VIR                                                                                                                   

 

 

Tokiu pavadinimu Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga Seime buvo surengta spaudos konferencija. Joje dalyvavo Seimo nariai Rima Baškienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Povilas Urbšys, labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ įkūrėja ir vadovė Aušra Stančikienė, Spina bifida ir hidrocefalija sergančių vaikų asociacijos steigėja Rūta Udraitė-Mikalauskienė ir asociacijos „Kitoks vaikas“ atstovas Audrius Morkūnas.

Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovė A. Stančikienė atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje auga 38 580 neįgalieji vaikai, apie 7 tūkst. neįgaliųjų vaikų negauna ugdymo paslaugų. Jos teigimu, statistika, kuria disponuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nėra tiksli, o Neįgaliųjų reikalų departamento vykdomose programose atskirai turėtų būti vertinami projektai, kurių įgyvendinimas siejamas su negalią turinčiais vaikais. Būtinas didesnis tarpžinybinis koordinavimas. „Apklausos rezultatai ir mūsų patirtis rodo, kad iki šiol nėra bendro valdžios požiūrio į vaiką ir jo situaciją: skirtingų ministerijų ir žinybų atstovai vadovaujasi skirtingais požiūrio modeliais. Siūlome tarpinstituciniu lygiu išgryninti, parengti, reglamentuoti specialiųjų poreikių vaiko poreikių lygius ir kompleksiškai teikiamų paslaugų modelius pagal vaiko ir jo šeimos poreikių požymius. Įvertinti ir užtikrinti parengtų modelių taikymą ir finansavimo šaltinius. Būtina griauti dar sovietmečiu gyvavusį ir šiandien viešosiose institucijoje tebeklestintį atsainų požiūrį į neįgaliuosius ir jų socialinę integraciją“, – teigė A. Stančikienė.

Seimo narė, Vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė paminėjo daugybę reikšmingų darbų, kuriuos jau nuveikė jos vadovaujama parlamentinė grupė ir atitinkamos valdžios institucijos, atkreipdama dėmesį, kad bus patikslinta statistinė informacija apie neįgaliuosius vaikus. Nuo 2014 m. sausio 1 d. bus atkuriamos šalpos išmokos ir įsteigiami papildomi 83 etatai socialiniam darbui savivaldybėse. Numatoma stiprinti vaiko teisių apsaugos kontrolę ir koordinavimo sistemą, bus užtikrinamos visos reikalingos paslaugos ir jų kokybė. Seimo narė atkreipė dėmesį į psichologų pagalbos svarbą šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus ir tam būtiną finansavimą.

Seimo narys Povilas Urbšys teigė, kad „visuomenės brandumas priklauso  nuo sugebėjimo atjausti neįgaliuosius“ ir atkreipė dėmesį į būtinybę užtikrinti efektyvų ir skaidrų lėšų, skiriamų neįgaliųjų paramai ir veiklai panaudojimą.

Spaudos konferencijoje dalyvavę neįgaliuosius vaikus auginantys tėvai Rūta Udraitė-Mikalauskienė ir Audrius Morkūnas atkreipė dėmesį, kad vaikų raidos centrai turėtų suteikti daugiau informacijos tėvams, pasiūlyti taikyti gerosios praktikos pavyzdžius ir efektyviausius gydymo metodus, nes kuo ankstesniame amžiuje pradėsime reikalingų paslaugų suteikimą neįgaliajam vaikui, tuo didesnė tikimybė, kad augdamas jis bus ne paslaugų gavėjas, o galintis dirbti pilietis.

Konferencijos dalyviai atkreipė dėmesį, kad dauguma tėvų, auginančių neįgalųjį vaiką, negali dirbti, o įdarbinimo sistema dar nėra lanksti, todėl būtina spręsti socialinio verslo plėtrą.

Seimo narė Rima Baškienė priminė, XVI Vyriausybės darbų programoje akcentuojamus įsipareigojimus: teikti daugiau sveikatos atstatymo paslaugų gyventojams, daugiau dėmesio skirti vaikų ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui bei užtikrinti kompleksinę neįgaliųjų sveikatos priežiūrą bei tobulinti neįgaliųjų integraciją ir išreiškė viltį, kad tai nebus tik deklaracija, o taps vienu iš svarbiausių veiklos prioritetų. „Sveikatinimo centrų kūrimas, paslaugų neįgaliesiems užtikrinimas, gebančių dirbti su neįgaliais specialistų parengimas turi būti sprendžiamas skubiai ir atsakingai. Savivaldybės turi padėti pritaikyti neįgaliųjų gyvenamąją aplinką ir viešąją erdvę, o visi kartu turime keisti požiūrį į neįgalųjį žmogų ir skirti maksimalią paramą“, – teigė Seimo narė. 

Aušra Stančikienė konferencijos metu perskaitė negalią turinčių vaikų laišką: „Daug kas laiko mane silpniausia šeimos, giminės, net miesto grandimi. Tačiau mano šeima, mano bendruomenė ir mano šalis yra užtektinai stipri, kad skirtų man dėmesio, šilumos ir atidumo. Aš stiprėju drauge su jais. Ir vieną dieną būsiu toks stiprus, kad mūsų visų valstybė bus nenugalima.“

 

 

Daugiau informacijos:

Seimo narė

Rima Baškienė

Tel. (8 5) 239 6654

Rima.Baskiene@lrs.lt


  Siųsti el. paštuSpausdinti