Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Tarptautinei archyvų dienai paminėti – konferencija Seime

2013 m. birželio 4 d. pranešimas VIR

 

Birželio 10 d., pirmadienį, 10 val. Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai) vyks Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto organizuojama konferencija „Dokumentų vadybininko ir archyvaro kompetencijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Konferencijos partneriai – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Archyvarų asociacija. Šis renginys yra vienas iš Gyvo archyvo dienos renginių ciklo, skirto Tarptautinei archyvų dienai paminėti.

Konferencijos dalyvius pasveikins Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Renginyje mokslininkai, studentai, valstybės ir institucijų archyvų bei privataus sektoriaus atstovai nagrinės aktualius archyvarų ir dokumentų vadybininkų vaidmens ir kompetencijų teorinius ir praktinius aspektus, aptars XXI a. iššūkius archyvams, supažindins su Lietuvos nacionaline elektroninių dokumentų platforma.

Tarptautinė archyvų diena minima kasmet birželio 9 d. nuo 2007 m., kai Tarptautinė archyvų taryba – tarptautinė, nevyriausybinė organizacija, jungianti pasaulio archyvarų bendruomenę ir skatinanti dokumentinio paveldo išsaugojimą bei sklaidą, priėmė sprendimą minėti šią dieną.

 

Išsami konferencijos programa – http://www.kf.vu.lt/lt/archyvaru-konferencija

 

Gyvo archyvo dienos renginiai pristatomi http://www.archyvai.lt/lt/lvat/archyvu-diena.html

 

PROGRAMA

 

10–10.20 val. – konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis:

Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė;

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas doc. dr. Andrius Vaišnys;

Lietuvos vyriausiasis archyvaras doc. dr. Ramojus Kraujelis;

Archyvarų asociacijos pirmininkė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė.

 

Konferencijai vadovauja dr. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Rima Cicėnienė

 

10.20–10.40 val. Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Archyvo skyriaus vedėjos Vidos Kišūnienės pranešimas „XXI a. iššūkiai įstaigos archyvui ir jo archyvarui. Lietuvos Respublikos Seimo archyvo atvejis“;

10.40–11 val.Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros docento, UAB „MIT-SOFT“ direktoriaus Antano Mitašiūno pranešimas „Nacionalinė elektroninių dokumentų platforma“;

11–11.20 – Vilniaus universiteto bibliotekos inovacijų ir infrastruktūros plėtros direktorės dr. Jūratės Kuprienės ir Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro vedėjos Nijolės Klingaitės-Dasevičienės pranešimas „Skaitmeninio išsaugojimo kompetencijos: DigCurV projekto modelis“;

11.20–11.40 val.Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorės, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo skyriaus vedėjos dr. Daivos Lukšaitės pranešimas „Dokumentų vadybininkų ir archyvarų vaidmuo ir kompetencijos“.

 

Konferencijai vadovauja dr. Daiva Lukšaitė ir Rasa Narbutaitė

 

12.10–12.30 val. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto docentės dr. Nijolės Bliūdžiuvienės pranešimas „Archyvistikos bakalauro studentų kompetencijų ugdymas studijų procese“;

12.30–12.50 val.Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorės Irenos Kasciuškevičiūtės pranešimas „Archyvarų gebėjimai ir kompetencijos: praktiniai aspektai“;

12.50–13.10 val. – UAB „Archyvų sistemos“ generalinio direktoriaus Tomo Kriščiūno pranešimas „Praktikų, mokslininkų ir archyvistikos studentų bendradarbiavimas“;

13.10–13.30 val. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Archyvistkos nuolatinių bakalauro studijų programos III kurso studento Balio Kesmino pranešimas „Archyvistikos programos absolventai darbo rinkoje“;

13.30–13.50 val. – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento Dokumentų administravimo skyriaus vedėjos Daivos Gustės pranešimas „Asmeninės patirties vingiai baigus archyvistiką“;

13.50–15 val. – diskusijos. Konferencijos uždarymas.

 

Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento

Archyvo skyrius, tel. (8 5) 239 6856

 

Nerijus Vėta,

Seimo Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6208, el. p. [email protected])


  Siųsti el. paštuSpausdinti