Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime vyko tarptautinė konferencija apie tvarią lyčių lygybę moksliniuose tyrimuose ir inovacijose

2015 m. sausio 19 d. pranešimas VIR

 

Sausio 15–16 d., Konstitucijos salėje vyko tarptautinė konferencija, skirta aptarti su mokslo organizacijų modernizacija susijusius klausimus bei taikomų priemonių ir metodų, skatinančių lyčių lygybę moksle efektyvumą.

Lyčių lygybė moksle yra vienas iš Europos Sąjungos mokslo politikos prioritetų. Šios politikos tikslas – pagerinti lyčių balansą moksle ir sudaryti palankias sąlygas abiejų lyčių mokslininkams siekti akademinės karjeros ir maksimaliai išnaudoti savo talentus. Šis procesas tampriai siejasi su universitetų ir mokslo institucijų modernizacija ir efektyvesniu aukštai kvalifikuotų žmogiškųjų resursų panaudojimu moksliniuose tyrimuose ir inovacijose. Tai ilgalaikis pokytis įskaitantis lyčių lygybės aspektą ir pasireiškiantis mokslo reguliacinių struktūrų tobulinimu ir institucinių standartų skaidrinimu.

„Struktūrinio pokyčio“ įgyvendinimas universitetuose ir mokslo institutuose įmanomas tik sutelkiant visų suinteresuotų institucijų, t.y. įstatymų leidėjų ir mokslo politiką formuojančių institucijų, mokslo kokybę užtikrinančių ir kontroliuojančių institucijų, mokslinių tyrimų institutų ir universitetų administracijų jungtines pajėgas.

Konferenciją sveikino Seimo Moterų parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotoja, Seimo narė dr. Giedrė Purvaneckienė, švietimo ir mokslo viceministras dr. Rimantas Vaitkus, Lietuvos Respublikos prezidentės patarėja dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Norvegijos Karalystės Ambasadorius Dagas Malmeris Halvorsenas (Dag Malmer Halvorsen).

Konferencijoje dalyvavo 70 dalyvių ir pranešėjų iš Lietuvos ir Europos ekonominės erdvės valstybių: Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino. Politikai mokslininkai, mokslinę veiklą reguliuojančių, valdančių ir finansuojančių institucijų (Švietimo ir mokslo ministerijų, Mokslo tarybų, mokslo fondų) vadovai bei universitetų ir mokslinio tyrimo institutų ir jų padalinių vadovai iš Lietuvos ir Europos Ekonominės Erdvės šalių.

Be kitų iniciatyvų, konferencijoje buvo pristatytos neseniai Švietimo ir mokslo ministerijos ministro pasirašytos rekomendacijos universitetams ir mokslo institutams, kurios turėtų ženkliai prisidėti prie struktūrinio pokyčio skatinimo Lietuvos mokslo organizacijose. Konferencijos metu buvo pabrėžta, kad daugiau dėmesio šiai problemai turėtų skirti politikai atėję iš mokslo srities, be kurių paramos Europos Sąjungos lyčių lygybės politika Lietuvos moksle negali būti įgyvendinta. Taip pat buvo konstatuota, kad įgyvendinant institucinius-struktūrinius pokyčius, skatinančius lyčių lygybę moksle yra labai svarbu didinti suinteresuotų institucijų atstovų sąmoningumą šioje srityje.

Konferenciją organizavo Vilniaus universitetas bendradarbiaudamas su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, Seimo narėmis Orinta Leipute, dr. Giedre Purvaneckiene, prof. Marija Aušrine Pavilioniene. Ši konferencija buvo kartu ir baigiamoji Vilniaus universiteto doc. dr. Dalios Šatkovskienės koordinuojamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto „Lyčių lygybės įgyvendinimas mokslinių tyrimų institucijose – bendradarbiavimo požiūris“ (GEIRICA) konferencija.

 

Išsamiau:

Doc. dr. Dalia Šatkovskienė (tel. 8 659 92833, e. p. [email protected])

Artūras Rudomanskis (tel. 8 612 01192, e. p. [email protected])


  Siųsti el. paštuSpausdinti