Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso nario Džono Šimkaus kalba iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 25-mečio minėjime

2015 m. kovo 11 d. pranešimas VIR

 

Atstovų rūmų laiškas Lietuvos žmonėms. Gerbiamoji Prezidente D. Grybauskaite, norime pasveikinti Lietuvos Respublikos žmones 25-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės Akto, pasirašyto 1990 m. Kovo 11 d. metinių proga. Per 50 metų, kada Baltijos valstybės buvo okupuotos Sovietų Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongresas tvirtai ir nuosekliai atsisakė teisiškai pripažinti Latvijos, Estijos ir Lietuvos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. Nepaisant Maskvos pastangų ištrinti nepriklausomybę iš žmonių atminties, Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių piliečiai, niekada neprarado vilties vėl gyventi demokratiškoje, laisvoje šalyje. Ir kad jų svajonė – džiaugtis visiška nepriklausomybe taps realybe. Šiandien mes džiaugiamės, galėdami kartu švęsti turtingą Lietuvos, kuri yra pilnateisė Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos narė, istoriją. JAV sveikina ir džiaugiasi Lietuvos Respublikos pastangomis išsaugoti tarptautinę taiką ir stabilumą Europoje ir visame pasaulyje, dalyvaujant tarptautinėse, civilinėse ir karinėse operacijos Afganistane, Irake, Bosnijoje, Kosove, Malyje, Gruzijoje ir kitose valstybėse. Lietuva yra Jungtinių Amerikos Valstijų artimas ir svarbus sąjungininkas, o Lietuvos žmonės puoselėja tas pačias demokratines vertybes, kaip ir JAV gyventojai.

2012 m. JAV ir Lietuvos Respublika paminėjo 90-ąsias diplomatinių santykių užmezgimo metines. Mes vertiname artimą ir ilgalaikę partnerystę su Lietuvos Respublika ir kviečiame toliau plėtoti abiems pusėms naudingus santykius.

2013 m. rugpjūčio 30 d. JAV, Lietuvos, Latvijos ir Estijos Prezidentai Baltuosiuose Rūmuose pasirašė bendrą politinę deklaraciją ir patvirtino Lietuvos, Latvijos, Estijos ir JAV įsipareigojimą stiprinti strateginį bendradarbiavimą gynybos srityje, taip pat energetinio, kibernetinio ir ekonominio saugumo srityje. Mes sveikiname Lietuvą, sėkmingai įgyvendinus suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje projektą. Tai žingsnis, žymintis Lietuvos energetinės nepriklausomybės de facto pradžią. Deja, blogėjanti saugumo situaciją šalia Rytinių NATO sienų kelia didelį susirūpinimą dėl Lietuvos saugumo, reikalauja imtis reikiamų gynybos priemonių. Praeitais metais Velse vykusiame NATO viršūnių susitikime, valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino pasirengimo veiksmų planą ir vieningai pritarė, jog kolektyvinės gynybos principas išlieka pagrindinis Aljanso tikslas. Šiuo sudėtingu laikotarpiu yra svarbu užtikrinti savalaikį ir visišką pasirengimo veiksmų plano įgyvendinimą. JAV išlieka ištikimos savo įsipareigojimui – užtikrinti Lietuvos ir kitų Rytų sąjungininkų saugumą laikotarpiu, kai universalioms vertybėms tarptautinei teisei ir stabilumui kyla grėsmė, laisvasis pasaulis privalo glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų nuo agresoriaus apginta tarptautine tvarka, ir užkirstas kelias autoritarinių jėgų įsiviešpatavimui ir stabilumui. Pasirašo atstovų rūmų pirmininkas Džonas Boneris (John Boehner), taip pat nariai Kevinas Makfėjus (Kevin Mcfee), Nensė Pesusi (Nency Pelous)i, Steni Hojar (Steny Hoyer), Adamas Šiftas (Adam Schifft) ir aš Džonas Šimkus.

Dieve, laimink Lietuvą. Ačiū. (Kalba iš stenogramos)

JAV Kongreso sveikinimas


  Siųsti el. paštuSpausdinti