Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo narės R. Šalaševičiūtės pranešimas: „Ypač didelį dėmesį skiriame vaikų ir jaunimo psichikos sveikatai“

2015 m. gegužės 15 d. pranešimas VIR

 

Gera psichikos sveikata yra neatsiejamas sveikatos ir gerovės veiksnys. Palaipsniui Lietuvoje įsitvirtina suvokimas, kad psichikos sveikata ir psichikos sutrikimai yra tarp svarbiausių sveikatos politikos komponentų. Lietuva įgyvendina tarptautinius įsipareigojimus, vykdydama psichikos ligų prevenciją, ankstyvąją intervenciją bei psichikos sveikatą ir gerovę užtikrinančias priemones. Svarbu, kad psichikos sveikatos paslaugos būtų modernios, nebrangios, saugios, kokybiškos, skatinančios bendruomeniškumą, nediskriminuojančios, užtikrinančios žmogaus teises.

Taip šiandien spaudos konferencijoje Seimo Europos informacijos biure teigė Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos narė, sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.

Po spaudos konferencijos Seimo Konstitucijoje salėje prasidėjusioje tarptautinėje mokslinėje  konferencijoje „Psichikos sveikatos politika Europoje ir Lietuvoje 10 metų po Helsinkio konferencijos: nuo pokyčių vizijos iki rezultatų“ ministrė savo sveikinimo kalboje ypač atkreipė dėmesį į vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos klausimus.

„Nerimą kelia vaikų ir jaunimo turinčių psichikos sveikatos problemų ir savižudybių skaičiai, taip pat tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ypač tarp jaunų žmonių. Todėl didelį dėmesį skiriame ir skirsime vaikų ir jaunimo psichikos sveikatai, investuojant į kokybiškas psichikos sveikatą užtikrinančias prevencines bei sveikatos priežiūros paslaugas. Jos turi būti prieinamos visiems vaikams ir paaugliams“, – kalbėjo ji.

R. Šalaševičiūtė papasakojo apie jau įgyvendintas priemones, skirtas Lietuvos vaikų ir jaunimo psichinei sveikatai stiprinti.

Pirma, Lietuvoje įsteigti 5 regioniniai diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrai, kuriuose teikiama pagalba visoms vaikų grupėms ir jų šeimoms, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Įtvirtinti šiuolaikiniai veiksmingos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo, vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų prevencijos, vaikų raidos ir psichikos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos sistemos kūrimo Lietuvoje principai ir reikalavimai.

Antra, 2014 metais patvirtintas Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimo srities aprašas, kuriame  numatytos kompleksinės priemonės iki 2023 metų, sukursiančios vaikams palankią, kokybišką bei veiksmingą sveikatos priežiūrą, sumažinant regioninius vaikų sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo bei kokybės netolygumus.

Trečia, siekiant sudaryti sąlygas efektyviau teikti tarpžinybinę pagalbą bei gerinti užimtumą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos, taip pat autizmo spektro ir hiperkinezinių sutrikimų, šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijoje dirba dvi tarpžinybinės darbo grupės. Šioms darbo grupėms pavesta įvertinti teisės aktus, reglamentuojančius pagalbą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos ar hiperkinezinių sutrikimų bei autizmo, ir parengti reikiamus jų pakeitimo ar naujų teisės aktų projektus.

Ketvirta, patvirtintas Vaiko raidos tikrinimo aprašas, kuris padės specialistams atpažinti, įvertinti ankstyvą vaiko raidos sutrikimų riziką bei organizuoti pagalbą.

Penkta, numatoma nuo liepos 1 d. įvesti naujas psichosocialines reabilitacijos paslaugas sergantiesiems psichikos ir elgesio sutrikimais, taip prisidėti prie pacientų integracijos į visuomenę ir tam numatoma skirti 1 mln. eurų.

Šešta, peržiūrimas psichikos sveikatos strategijos veiksmų ir savižudybių prevencijos planas, kuris visuomenėje buvo sulaukęs kritikos dėl kai kurių priemonių ir kurio įgyvendinimui numatomos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Tarptautinę mokslinę konferenciją organizuoja VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su Seimo Sveikatos reikalų komitetu, Sveikatos apsaugos ministerija bei Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu.

 

LSDP infocentras


  Siųsti el. paštuSpausdinti