Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime vykusioje diskusijoje aptarti vietos bendruomenių gyvenamųjų vietovių plėtros procesai

2015 m. gegužės 20 d. pranešimas VIR

 

 

2015 m. gegužės 20 d. Seime vyko Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK)  ir Seimo Europos informacijos biuro „Europos savaitės 2015 m.“ diskusija „Vietos veiklos grupių miestuose steigimas(is) ir vietos plėtros strategijų rengimas“.

VVSK pirmininkas V. Bukauskas pasveikinęs diskusijos dalyvius, pažymėjo, kad diskusijos tema labai aktuali, nes kalbama apie paramą, kuri skatina gyventojus ir vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti gyvenamųjų vietovių plėtros procesuose. Komiteto pirmininkas akcentavo, kad labai svarbu, jog šie procesai yra pagrįsti principu „iš apačios į viršų“. Tai reiškia, kad gyventojams yra suteikiamos galimybės patiems spręsti vietose kylančius ekonominius ir socialinius iššūkius. Tokiu būdu stiprinamos vietos bendruomenės, užtikrinamas gyventojų, vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžių bendradarbiavimas ir partnerystė.

 

Seimo kanceliarijos (aut. – O.Posaškova) nuotr.

 

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis pristatė bendruomenės inicijuojamą vietos plėtrą miestuose. Jis kalbėjo apie 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kurios vienas iš investicinių prioritetų yra bendruomenių inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas bei siekimas didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Pranešėjas pristatė vietos veiklos grupių steigimą ir vietos plėtros strategijų rengimą nustatančias Vietos plėtros strategijų rengimo taisykles bei pabrėžė, kuo turi būti vadovaujamasi steigiant vietos veiklos grupes bei kaip turi būti rengiamos vietos plėtros strategijos.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vedėja Kristina Indriošienė pristatė Vietos veiklos grupių veiklos kaime gerąją patirtį ir finansavimo principus bei kalbėjo apie Leader metodo 2007–2013 metų naudą bei įtaką vietos veiklos grupėms įvairiuose Lietuvos regionuose.

Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Zubas bei Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Vitartė kalbėjo apie vietos veiklos grupių steigimosi iššūkius bei pasidalino gerąja patirtimi bei kylančiais sunkumais steigiant vietos veiklos grupę savo krašte.

Apibendrindamas diskusiją VVSK pirmininkas paskatino vietos veiklos grupių miestuose steigėjus pasinaudoti gerąją patirtimi, kurią per daugiau kaip dešimtmetį veiklos yra sukaupę kaimo vietos veiklos grupių atstovai.

 

Parengė

Seimo Europos informacijos biuro patarėja Justina Dapkutė

Seimo VVSK biuro patarėja Jurgita Marcinkutė

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 5) 239 6000, el. p. eib@lrs.lt

 

 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti