Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų narių asamblėja priėmė deklaraciją

2015 m. gegužės 29 d. pranešimas VIR

 

Gegužės 28–29 dienomis Seime posėdžiavusi Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių asamblėja bendru sutarimu priėmė deklaraciją, kurioje aptariami šalių saugumo, gynybos ir bendradarbiavimo klausimai. Daugiausia dėmesio dokumente skiriama Ukrainai, šalies perspektyvoms.

 

Deklaraciją pasirašė trijų valstybių parlamentų pirmininkai (iš kairės pusės):  Lenkijos Respublikos Senato Pirmininkas Bogdanas Borusevičius (Bogdan Borusewicz), Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Volodymyras Groismanas.  Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Dokumente pabrėžiama, kad Asamblėja susirinko Vilniuje po 2014 m. spalio 25 d. Ukrainoje įvykusių laisvų, demokratiškų, tarptautinės bendruomenės pripažintų Aukščiausiosios Rados rinkimų. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad glaudesnis regioninis bendromis vertybėmis grindžiamas bendradarbiavimas skatina taiką ir gerovę regione ir nėra prieš nieką nukreiptas.

Aptariant geopolitinę padėtį regione pažymima, kad Lietuvos ir Lenkijos parlamentai, vyriausybės, kitos valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos atliko svarbų darbą teikiant Ukrainai pagalbą įvairiose srityse. Deklaracijoje pareiškiama, kad Asamblėja „smerkia tarptautinę teisę pažeidžiančius, regiono ir visos Europos saugumui grėsmę keliančius Rusijos Federacijos agresijos veiksmus – 2014 m. įvykdytą neteisėtą Krymo aneksiją ir karinę agresiją Rytų Ukrainoje; ragina Rusijos Federaciją nedelsiant iš Ukrainos teritorijos atitraukti savo pajėgas ir karinę įrangą, taip pat kitas Rusijos kontroliuojamas ginkluotas grupuotes ir karius, atkurti visišką ir efektyvią Ukrainos ir Rusijos sienos kontrolę, taip pat sudaryti sąlygas Ukrainai šią kontrolę vykdyti; mano, kad Europos Sąjunga turėtų griežtinti sankcijas Rusijos Federacijai, jeigu ji ir toliau tinkamai nevykdys Minsko susitarimų; reikalauja nedelsiant paleisti Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narę Nadią Savčenko ir kitus neteisėtai Rusijos sulaikytus Ukrainos piliečius, įskaitant Olegą Sencovą; reiškia pagarbą tiems Rusijos žmonėms, kurie priešinasi agresyviai valdžios politikai, ir reikalauja ištirti Boriso Nemcovo nužudymą“. Dokumente taip pat teigiama, kad Asamblėja remia Ukrainą, jos nepriklausomybę, suverenumą ir teritorijos vientisumą pagal tarptautiniu mastu pripažįstamas jos sienas ir reiškia abipusiu Europos Sąjungos ir Ukrainos supratimu, interesais, įsipareigojimais, pagarba ir vertybėmis grindžiamą solidarumą.

Asamblėja deklaracijoje akcentuoja trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG svarbą Ukrainai siekiant NATO standartų, taip pat tikisi, kad kitame NATO valstybių vadovų susitikime, vyksiančiame 2016 m. Varšuvoje, bus patvirtinti sprendimai, kurie dar labiau padidins NATO rytinio flango valstybių saugumą, padės Ukrainai siekti suartėjimo su Aljansu.

Dokumente minimas ir gegužės 21–22 d. Rygoje vykęs Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ir teigiama, kad yra įžvelgiamos galimybės prisidėti įgyvendinant šio susitikimo sprendimus, „patvirtinančius ankstesniuose susitikimuose ir dvišalėse sutartyse prisiimtus įsipareigojimus dėl Ukrainos integracijos į ES siekio ir pasirinkimo pripažinimo, ir galimybių teikti pagalbą vykdant reformas, būtinas Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimui sėkmingai įgyvendinti, įskaitant visapusiškos laisvosios prekybos erdvės sukūrimą bei vizų liberalizavimo veiksmų planą“.

Asamblėja deklaracijoje pareiškė, kad tvirtai remia strateginį Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą siekį ir pažymi, kad Ukraina, kaip Europos valstybė, turi Europos perspektyvą ir gali pareikšti norą tapti Europos Sąjungos nare. Asamblėja paragino Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinius parlamentus reiškiant solidarumą su Ukrainos tauta skubiai ratifikuoti Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimą, kad jis visiškai įsigaliotų 2016 m.

 

Dokumento tekstas.

 

 

Jolanta Anskaitienė, Rimas Rudaitis

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius

(tel.: (8 5) 239 6508, 239 6132;  el. p.: [email protected], [email protected])


  Siųsti el. paštuSpausdinti