Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime diskutuota savivaldybių vadovų ir politikų etikos klausimais

 

2015 m. birželio 11 d. pranešimas VIR

 

 

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija (VTEK) 2015 m. birželio 10 d. Seime surengė konferenciją „Viešųjų interesų pirmenybės užtikrinimas savivaldybių veikloje“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, pasidžiaugęs, kad  konferencija labai savalaikė naujai išrinktiems savivaldybių tarybų atstovams.

VVSK pirmininkas Valentinas Bukauskas, sveikindamas konferencijos dalyvius pastebėjo, kad aptarimui yra pasirinkta aktuali ir daug kam rūpima tema. Anot jo, „gerai valdoma valstybė neįsivaizduojama be savo tautai ir valstybei pasišventusių bei profesionalių, atsakingų bei socialiai jautrių, padorių ir nekorumpuotų valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų – valstybės politikų, valstybės pareigūnų ir tarnautojų, teisėjų ir prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, kitų asmenų, kuriems yra suteikti viešojo administravimo įgalinimai“. Komiteto pirmininko teigimu „asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje ir galintiems daryti poveikį kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, yra keliami aukštesni reikalavimai, jų veikla bei priimami sprendimai yra visuotinai aptariami ir vertinami, į jų elgesį tiek darbe, tiek ir buityje lygiuojasi paprasti žmonės. Ypač palankiai yra vertinami tie valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, kurie yra ne tik geri savo darbo žinovai, bet, tuo pačiu, yra socialiai jautrūs, linkę ne vilkinti realių problemų sprendimo, bet atvirkščiai – siekiantys padėti paprastam žmogui, norintys ir darantys, kas priklauso, kad gerėtų bendras visų žmonių, įvairių socialinių grupių gyvenimas, suteikiantys prioritetą ne asmeninei ar grupinei naudai, bet viešajam interesui ir bendram visų labui“. Baigdamas kalbą, V.Bukauskas akcentavo, kad „ viešąjį interesą turime ginti visi“.

 

 

Konferencijoje apie VTEK ateities perspektyvas kalbėjęs jos pirmininkas Romas Valentukevičius pabrėžė, kad nuo šiol pagrindinis dėmesys bus skiriamas tokioms veikloms, kurios efektyviai padėtų užtikrinti etikos normų laikymąsi ir mažinti jų pažeidimų skaičių. Dėl to, siekiant aktyviau įtraukti valstybės bei savivaldos institucijas į etikos normų pažeidimų prevenciją, Seimui pateikti penkių įstatymų pakeitimo projektai. R.Valentukevičiaus teigimu, siūlomos įstatyminės naujovės turėtų padėti savivaldybėse pareigas einantiems politikams lengviau atpažinti galimus interesų konfliktus, drausmingiau deklaruoti privačius interesus bei išvengti galimų tarnybinės etikos pažeidimų. VTEK pirmininkas savivaldybių atstovus patikino, kad jo vadovaujama institucija bus nuolatinė valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų pagalbininkė bei partnerė, pasiruošusi teikti ne tik gero tarnybinio elgesio rekomendacijas, tačiau ir labai konkrečią pagalbą dėl jų įgyvendinimo.

Viešojo ir privataus intereso sąvokas vaizdžiai su praktiniais pavydžiais išdėstė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys prof. dr. Saulius Katuoka.

Konferencijoje taip pat pristatyta naujai kuriama vartotojams naudotis elektroninė privačių interesų deklaravimo sistema (registras), savivaldybių politikų privačių interesų deklaravimo žemėlapis, aptarti savivaldybių gerosios praktikos pavyzdžiai.

Konferencijos vaizdo įrašas.

 

Seimo kanceliarijos nuotraukos ( aut. – Džoja Gunda Barysaitė)

 

Parengė VVSK biuro padėjėja

Genovaitė Jasaitienė (tel. (8 5) 239 6806, el. p. [email protected]

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti