Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. sausio 10 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2019-01-10
13.00-13.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2019-01-10
13.05-13.30
I r. 404 k.
XIIIP-2031 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
3. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2032 Administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
4. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2033 Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
5. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2034 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
6. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2035 Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
7. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2036 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
8. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2037 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
9. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2038 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
10. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2039 Energetikos įstatymo Nr. VIII-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
11. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2040 Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
12. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2041 Geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
13. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2042 Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
14. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2043 Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
15. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2044 Kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
16. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2045 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
17. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2046 Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 2(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
18. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2047 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
19. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2048 Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
20. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2049 Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 papildymo 15(1) straipsniu ir 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
21. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2050 Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 1, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
22. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2051 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 20(1), 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
23. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2052 Statybos įstatymo Nr. XII-2573 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
24. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2053 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I -1120 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
25. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2054 Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
26. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2055 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
27. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2056 Vandens įstatymo Nr. VIII-474 2, 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
R. Matusevičiūtė
28. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2057 Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
29. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2058 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 21 ir 34 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
30. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2059 Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
R. Matusevičiūtė
31. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2060 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
32. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2061 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
33. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2839 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
34. 2019-01-10
13.30-14.30
I r. 404 k.
XIIIP-2841 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 8, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
35. 2019-01-10
14.30-15.00
I r. 404 k.
XIIIP-2458 Miškų įstatymo Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Bacvinka
J. Imbrasas
J. Jakučionytė
36. 2019-01-10
15.00-15.05
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                               Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2019-03-01 12:24
   Birutė Leonavičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti