Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. vasario 13 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2019-02-13
10.00-10.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2019-02-13
10.05-10.15
I r. 404 k.
XIIIP-1787 (2) ES Žemės gelmių įstatymo
Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
3. 2019-02-13
10.15-10.20
I r. 404 k.
XIIIP-1788 (2) Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
4. 2019-02-13
10.20-10.25
I r. 404 k.
XIIIP-1789 (2) Saugomų teritorijų įstatymo
Nr. I-301 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
5. 2019-02-13
10.25-10.30
I r. 404 k.
XIIIP-1790 (2) Aplinkos apsaugos įstatymo
Nr. I-2223 234 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
6. 2019-02-13
10.30-10.35
I r. 404 k.
XIIIP-1791 (2) Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo
Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
7. 2019-02-13
10.35-10.50
I r. 404 k.
ES-18-215 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos vadovų tarybai, Tarybai,Eeuropos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Subsidiarumo ir proporcingumo principų vaidmens stiprinimas formuojant ES politiką“ Nr. COM/2018/703 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė R. Matusevičiūtė
8. 2019-02-13
10.50-11.00
I r. 404 k.
ES-18-230 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui ES miškų strategijos „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ įgyvendinimo pažanga Nr. COM/2018/811 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė R. Matusevičiūtė
9. 2019-02-13
11.00-11.10
I r. 404 k.
ES-19-11 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai Europos anglies dioksido rinkos veikimo ataskaita Nr. COM/2018/842 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė R. Matusevičiūtė
10. 2019-02-13
11.10-11.20
I r. 404 k.
ES-19-6 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos vadovų tarybai, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, ir Europos investicijų bankui Švari mūsų visų planeta Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija Nr. COM/2018/773 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė R. Matusevičiūtė
11. 2019-02-13
11.20-11.40
I r. 404 k.
  Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos ir Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos projektų.   V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė R. Matusevičiūtė
12. 2019-02-13
11.40-12.10
I r. 404 k.
  Lietuvos bendrojo plano projekto rengimo eiga, esamos būklės analizės išvados.   K. Mažeika
B. Pūtienė
13. 2019-02-13
12.10-12.15
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                   Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2019-03-01 12:24
   Birutė Leonavičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti