Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Aplinkos apsaugos komitetas pradėjo svarstyti ES Švarios energijos dokumentų rinkinį

2016 m. gruodžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai

 

2016 metų lapkričio 30 dieną Europos Komisija paskelbė „švarios energijos“ planus, kuriais siekiama skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, sumažinti atliekų kiekį ir subsidijas deginant anglis gaminamai energijai, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato. 1000 puslapių priemonių rinkiniu, kuriam dar turi pritarti ES valstybės narės ir Europos Parlamentas, siekiama pertvarkyti energijos rinką ir užtikrinti perėjimą prie „švarios“ energijos.

Aplinkos apsaugos komitetas posėdyje susipažino su dviem naujojo rinkinio dokumentais: keičiamomis direktyvomis dėl pastatų energinio naudingumo ir dėl energijos vartojimo efektyvumo. Posėdyje dalyvavę Lietuvos Respublikos pozicijų rengėjai – Aplinkos ir Energetikos ministerijų atstovai – atsakė į komiteto narius dominusius klausimus: kokių papildomų išlaidų Lietuvai gali pareikalauti siūlomi direktyvų keitimai, kaip numatoma diegti siūlomą elektromobilių infrastruktūrą gyvenamuosiuose pastatuose, ar realu nutraukti iškastinio kuro naudojimą pastatuose iki 2050 metų ir sumažinti valstybės lygiu suvartojamos energijos kiekį po 1,5 proc. kasmet. Vyriausybės atstovai patikino, kad ES institucijose bus aktyviai deramasi dėl Lietuvai palankių sąlygų.

Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos pozicijoms dėl abiejų teisės aktų pasiūlymų ir neįžvelgė galimo prieštaravimo subsidiarumo principui, taigi direktyvose siūlomiems tikslams pasiekti būtini ne nacionalinio, bet europinio lygmens veiksmai. ES lygmeniu priimtos energijos vartojimo efektyvumo bei pastatų energinio naudingumo didinimo priemonės atspindi vis didėjančią energetikos, kaip politikos ir ekonomikos uždavinio, svarbą ir jos glaudų ryšį su energijos tiekimo saugumo, klimato kaitos, tvarumo, vidaus rinkos ir ekonomikos politikos plėtros kryptimis.

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja Rasa Matusevičiūtė , tel. 8 5 239 6190

 

2016 m. gruodžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai

 

2016 metų lapkričio 30 dieną Europos Komisija paskelbė „švarios energijos“ planus, kuriais siekiama skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, sumažinti atliekų kiekį ir subsidijas deginant anglis gaminamai energijai, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato. 1000 puslapių priemonių rinkiniu, kuriam dar turi pritarti ES valstybės narės ir Europos Parlamentas, siekiama pertvarkyti energijos rinką ir užtikrinti perėjimą prie „švarios“ energijos.

Aplinkos apsaugos komitetas posėdyje susipažino su dviem naujojo rinkinio dokumentais: keičiamomis direktyvomis dėl pastatų energinio naudingumo ir dėl energijos vartojimo efektyvumo. Posėdyje dalyvavę Lietuvos Respublikos pozicijų rengėjai – Aplinkos ir Energetikos ministerijų atstovai – atsakė į komiteto narius dominusius klausimus: kokių papildomų išlaidų Lietuvai gali pareikalauti siūlomi direktyvų keitimai, kaip numatoma diegti siūlomą elektromobilių infrastruktūrą gyvenamuosiuose pastatuose, ar realu nutraukti iškastinio kuro naudojimą pastatuose iki 2050 metų ir sumažinti valstybės lygiu suvartojamos energijos kiekį po 1,5 proc. kasmet. Vyriausybės atstovai patikino, kad ES institucijose bus aktyviai deramasi dėl Lietuvai palankių sąlygų.

Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos pozicijoms dėl abiejų teisės aktų pasiūlymų ir neįžvelgė galimo prieštaravimo subsidiarumo principui, taigi direktyvose siūlomiems tikslams pasiekti būtini ne nacionalinio, bet europinio lygmens veiksmai. ES lygmeniu priimtos energijos vartojimo efektyvumo bei pastatų energinio naudingumo didinimo priemonės atspindi vis didėjančią energetikos, kaip politikos ir ekonomikos uždavinio, svarbą ir jos glaudų ryšį su energijos tiekimo saugumo, klimato kaitos, tvarumo, vidaus rinkos ir ekonomikos politikos plėtros kryptimis.

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja Rasa Matusevičiūtė , tel. 8 5 239 6190

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti