Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė parlamentinės kontrolės klausimus

2017 m. gegužės 3 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė parlamentinės kontrolės klausimą „Dėl žmonių palaikų gabenimo ir kremavimo veiklos teisinio reglamentavimo“.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį žmogaus palaikai į užsienio valstybes vežami turint Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotą leidimą. Įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „žmogaus palaikų pirminis vežimas atliekamas gavus Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą mirties liudijimą<....>“. Tą pačią dieną įsigaliojo ir Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos mirties liudijimo atsisakoma ir jis neišduodamas, o vietoj jo išduodamas medicininis mirties liudijimas. Į komitetą kreipėsi vienintelį Lietuvoje esantį Kėdainių krematoriumą valdantys verslininkai, pateikdami informaciją, kad neretai mirusiųjų palaikai vežami į kaimynines užsienio valstybes neteisėtai, už tokias paslaugas nesumokami mokesčiai valstybei, todėl būtina užpildyti esamo teisinio reglamentavimo spragas.

Išklausę atsakingų institucijų argumentus, komiteto nariai bendru sutarimu pasiūlė Aplinkos ministerijai iki 2017 m. rugsėjo 10 dienos parengti ir teikti Seimui svarstyti Žmonių palaikų laidojimo įstatymo projektą, kuriame būtų suderintos su žmonių palaikų gabenimu ir kremavimo veiklos vykdymu susijusios nuostatos ir, esant reikalui, numatyta administracinė atsakomybė už įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus.

Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai atitinkamai siūloma parengti  Vyriausybės nutarimo dėl leidimo vežti mirusiojo kūną išdavimo ir kontrolės tvarkos projektą.

 

Taip pat komitetas apsvarstė Vilniaus rajono Čekiškių kaimo gyventojų kreipimąsi dėl jų kaimynystėje planuojamo įrengti kiaulių komplekso (pajėgumas – 25 tūkstančiai kiaulių per metus). Kreipimesi rašoma, kad UAB „Cowi Lietuva“ atliktoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitoje pateikti teorinio modeliavimo rezultatai yra nepagrįsti, kadangi, kaip rodo praktika, realiai veikiančio objekto tarša būna didesnė, ir kad PAV ataskaitoje neatsižvelgta į panašią veiklą vykdančių objektų monitoringą ir panašius matavimus. Komiteto prašoma, esant galimybei, stabdyti UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso projekto vystymą.

Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė siūlyti Aplinkos apsaugos agentūrai, kaip atsakingai institucijai, sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje vietoje Vilniaus rajono Čekiškių kaime priimti tik atlikus argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą.

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja

Rasa Matusevičiūtė , tel. 8 5 239 6190

 

2017 m. gegužės 3 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė parlamentinės kontrolės klausimą „Dėl žmonių palaikų gabenimo ir kremavimo veiklos teisinio reglamentavimo“.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį žmogaus palaikai į užsienio valstybes vežami turint Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotą leidimą. Įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „žmogaus palaikų pirminis vežimas atliekamas gavus Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą mirties liudijimą<....>“. Tą pačią dieną įsigaliojo ir Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos mirties liudijimo atsisakoma ir jis neišduodamas, o vietoj jo išduodamas medicininis mirties liudijimas. Į komitetą kreipėsi vienintelį Lietuvoje esantį Kėdainių krematoriumą valdantys verslininkai, pateikdami informaciją, kad neretai mirusiųjų palaikai vežami į kaimynines užsienio valstybes neteisėtai, už tokias paslaugas nesumokami mokesčiai valstybei, todėl būtina užpildyti esamo teisinio reglamentavimo spragas.

Išklausę atsakingų institucijų argumentus, komiteto nariai bendru sutarimu pasiūlė Aplinkos ministerijai iki 2017 m. rugsėjo 10 dienos parengti ir teikti Seimui svarstyti Žmonių palaikų laidojimo įstatymo projektą, kuriame būtų suderintos su žmonių palaikų gabenimu ir kremavimo veiklos vykdymu susijusios nuostatos ir, esant reikalui, numatyta administracinė atsakomybė už įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus.

Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai atitinkamai siūloma parengti  Vyriausybės nutarimo dėl leidimo vežti mirusiojo kūną išdavimo ir kontrolės tvarkos projektą.

 

Taip pat komitetas apsvarstė Vilniaus rajono Čekiškių kaimo gyventojų kreipimąsi dėl jų kaimynystėje planuojamo įrengti kiaulių komplekso (pajėgumas – 25 tūkstančiai kiaulių per metus). Kreipimesi rašoma, kad UAB „Cowi Lietuva“ atliktoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitoje pateikti teorinio modeliavimo rezultatai yra nepagrįsti, kadangi, kaip rodo praktika, realiai veikiančio objekto tarša būna didesnė, ir kad PAV ataskaitoje neatsižvelgta į panašią veiklą vykdančių objektų monitoringą ir panašius matavimus. Komiteto prašoma, esant galimybei, stabdyti UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso projekto vystymą.

Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė siūlyti Aplinkos apsaugos agentūrai, kaip atsakingai institucijai, sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje vietoje Vilniaus rajono Čekiškių kaime priimti tik atlikus argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą.

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja

Rasa Matusevičiūtė , tel. 8 5 239 6190

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti