Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 4 5, 8, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4677 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 9, 10 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-4678

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2016-12-02

Projektų Nr. XIIP-4677, XIIP-4678 rengimą paskatinusios priežastys:

Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 4, 5, 8, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo projektas (toliau – 1 projektas) ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 9, 10 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – 2 projektas) parengtas įgyvendinant Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, nuostatas dėl įstaigų veiklos optimizavimo ir siekio sumažinti tų įstaigų, kuriose dirba mažiau kaip 20 darbuotojų, skaičių. Siekiant Augalų genų banko funkcijas perduoti Valstybinei miškų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, atsiranda būtinybė pakeisti kitus teisės aktus, kuriuose yra nurodomas Augalų genų bankas ar jo veikla.

Parengtų projektų tikslai – biudžetinių įstaigų valdymo optimizavimas.

Parengtų projektų uždaviniai – reorganizuoti Augalų genų banką ir patikslinti teisės aktus, kuriuose nurodomas Augalų genų bankas ir jo veikla.

Projektus parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti