Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas bei lydintieji įstatymų projektai Nr. XIIIP-420 – Nr. XIIIP-428

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-04-07

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte siūloma įtvirtinti vienos valstybinių miškų valdymo įmonės modelį. Tokiu būdu bus sudarytos palankios sąlygos ilgalaikėje perspektyvoje reikšmingai padidinti valstybinių miškų valdymo efektyvumą ir ekonominį potencialą ir tuo pačiu užtikrinti tolimesnį darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą valstybiniuose miškuose.

Įsteigus ilgalaikėje perspektyvoje gyvybingą, stambų ūkio subjektą, bus užtikrintas ilgalaikis šalies valstybinio miškų ūkio sektoriaus ekonominis stabilumas ir gyvybingumas. Siūlomais pakeitimais neabejotinai bus užtikrinama maksimali finansinė grąža valstybei už valstybinio turto (valstybinių miškų) naudojimą, tuo pačiu padidinant finansinį valstybinio miškų ūkio sektoriaus indėlį į ekologinių ir aplinkosauginių miškų funkcijų/paslaugų stiprinimą.

Pažymėtina, kad vienos valstybinių miškų valdymo įmonės įsteigimas prisidės prie regionų plėtros ir socialinės atskirties mažinimo, nes tiesiogiai miškuose dirbančių specialistų skaičius iš esmės nebus mažinamas, o siūlomi pakeitimai sudarys palankias sąlygas ne tik suvienodinti tas pačias funkcijas vykdančių specialistų atlyginimus, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje reikšmingai juos padidinti.

Siūlomas teisinis reguliavimas užtikrins efektyvesnį prekybos mediena sistemos funkcionavimą. Prekybos mediena centralizavimas užtikrins ilgalaikį ir sklandų žaliavinės medienos tiekimą, ir tokiu būdu pagerins sąlygas šalies medienos pramonės veiklai (įskaitant ir regiono lygmens smulkesnes įmones). Siūlomas teisinis reguliavimas skatins investicijas į medienos pramonę, žaliavinės medienos apdirbimą ar perdirbimą Lietuvoje, tokiu būdu sukuriant didžiausią pridėtinę vertę, sudarys palankias sąlygas medienos pramonės plėtrai.

Siūlomas teisinis reguliavimas sudarys prielaidas iki minimumo sumažinti aplinkos veiksnių (skirtingų ūkininkavimo sąlygų) įtaką valstybinių miškų valdymo įmonės veiklai. Bus sudarytos galimybės efektyviai amortizuoti neigiamą ekonominį poveikį keičiantis rinkos situacijai (mažėjant medienos kainoms).

Siūlomas teisinis reguliavimas taip pat sudarys sąlygas įgyvendinti vieningą investicijų politiką, efektyviau naudoti turimą miškų ūkio techniką, informacines ir kitas technologijas.

Sumažinti administraciniai valstybinio miškų ūkio sektoriaus valdymo kaštai, centralizuojant bendrąsias (personalo valdymo, buhalterinės apskaitos, viešųjų pirkimų) funkcijas. 42 miškų urėdijose atsisakius besidubliuojančias administracines funkcijas vykdančių darbuotojų (apie 400 darbuotojų) kasmet būtų sutaupoma apie ~10 mln. Eur.

Likvidavus Generalinę miškų urėdiją kasmet būtų sutaupoma apie 1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (t. y. Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų).

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti